Kırım Türkleri Tatar Tataristan Radyo meydan fm Crimean
Ana Menü  
  ANASAYFA
  TATARCA-SOZLUK
  => A
  => B
  => C
  => D
  => E
  => F
  => G
  => H
  => I
  => j
  => K
  => L
  => M
  => N
  => O
  => P
  => Q
  => R
  => S
  => T
  => U
  => V
  => W
  => X
  => Y
  => Z
  KIRIM DAKi SOY KIRIM
  GÖÇ
  HARİTA
  MESAJ
  TATARiSTAN
  YEMEKLER
  RESiM-FOTO
  ViDEO
  SOHBET
  FORUM
  RADYO KAZAN
  RADYO MEYDAN

MAİL

ANA SAYFAN YAP

Y
yaya!
yaya, ya da, veya
haydi, hadi
yabağayapağı
yabalaqyapalak, baykuş
yabalaqtaylapa lapa (kar)
yabığuzayıflamak, süzülmek
yabılğankapalı
yabıqcılız, çelimsiz, sıska
yabıqkapalı
yabıştıruyapıştırmak, iliştirmek, bağlamak, tutturmak
yabışuyapışmak
yabukapamak, kapatmak, örtmek
yädkäryadigar, anı, anmalık, hatıra
yafraqyaprak
yağımlıçekici, hoş, sevecen, güleç, güleryüzlü
yäğniyani, demek, demek ki
yağusürmek, dokundurmak
yağuyakmak
yağulıqyakacak
yahudyahudi
yäisädeğilse, ya da, veya
yäkiya da, veya
yäkşämbepazar (gün)
yaldinlenme, istirahat, soluklanma
yal itüdinlenmek, istirahat etmek, soluklanmak, nefeslenmek
yalaiftira
yala yağusuçlamak, töhmet altında bırakmak
yala yağutöhmet, suçlama
yalağayyalaka, dalkavuk, şakşakçı, yılışık
yalağaylanuyaltaklanmak, yılışmak, dalkavukluk etmek, yalakalık yapmak
yalanayaqyalınayak
yalanğaççıplak
yalanğaçlanuçıplaklaşmak
yalanğaçlıqçıplaklık
yalanuyalanmak
yalawyalamak
yalçıırgat
yalğanyalan, yanlış
yalğan xäräkätçalım (futbolda)
yalğançıyalancı, sahtekar
yalğanuyalan söylemek, kandırmak, aldatmak
yalğışyanlış, hatalı
yalğışlıqyanlışlık
yalğışuyanılmak, hata yapmak
yalğızyalnız, tek başına
yalığubıkmak
yalıqtırubıktırmak
yalqawmiskin, tembel, uyuşuk, üşengeç
yalqınyalaz, yalım
yalqınyalkın, ateş, alev
yalqınlanualevlenmek
yalqınlıateşli, coşkulu
yaltırawıqparlaklık, yakamoz
yaltırawıqlıparlak
yaltıruparıldamak, parlamak
yalwaruyalvarmak, yakarmak
yamalauyamalamak, yamamak
yamançirkin, berbat
yamankötü, fena
yaman keşekötü adam
yamawyama
yämlegüzel
yämsezçirkin
yañayeni
yaña kilüçeyeni kimse, yeni gelen
yaña tuğan balayenidoğan, yeni doğan, bebek
Yaña Yılyeniyıl, yeni yıl
yañaça saqlafarklı kaydet
yañadanyeniden
yañalıqyenilik, haber
yañaqyanak
yañarışyenilenme
yanartawyenileme
yañaruyenilemek, tazelemek
yänäsedahası
yandıruyakmak, yandırmak
yanğınyangın
yanğın sünderüçeyangın söndürücü, itfaiyeci
yanğınçıyangın söndürücü, itfaiyeci
yañğıryağmur
yañğırıqyankı
yañğırlıyağmurlu
yanınayanına
yanındayanında
yanınnanyanından
yantıqböğür
yanuyanmak, parıldamak
yanutrakun
yapmaörtü
yaponJapon
yaponçaJaponca
yapqıçkılıf
yap-yalanğaççırılçıplak, çırçıplak
yap-yaqtıapaydınlık, apaydın
yaqyan, yön, taraf
yaqayaka (gömlek vb.)
yaqalawyakalamak
yaqınyakın
yaqınayuyanaşmak, yaklaşmak
yaqınçayaklaşık
yaqınlaşuyakınlaşmak
yaqınlıqyakınlık
yaqlanuçımüvekkil
yaqlawsavunmak, desteklemek, kayırmak
yaqlawçısavunucu, avukat
yaqlıtaraftar
yaqtıışık
yaqtılıqışık, aydınlık, aydın
yaqtırtuışıtmak, ışıklandırmak, aydınlatmak
yaqtıruaydınlanmak, ışıklanmak
yaqutyakut
yaqutYakut, Saha
yaryaka, kıyı
yaryar, sevgili
yaryar, uçurum
yar buyıkıyı, sahil
yarayara
yara ezeyara izi
yaralanuyaralanmak
yaralauyaralamak
yaralğıdöl, embriyo, oğulcuk
yaralıyaralı
yaraqlaştıruuyarlamak
yaraqlıuygun, geçerli
yaraqsızuygunsuz, geçersiz
yararyarar, fayda
yaraşğannişanlı
yaraştıruyaraştırmak
yaraşubarışmak
yaraşuyaraşmak
yaraşuahenk, uyum, yaraşma
yaratmasqasevmemek, nefret etmek
yaratmaw toyğısısevmeme, hoşuna gitmeme, hoşlanmama, antipati
yaratusevmek
yaratuyaratmak
yaratuçıyaratıcı, yaradıcı
yarawyaramak
yärdämyardım, destek
yärdäm itüyardım etmek
yärdämçeyardımcı
yärdämläşüyardımlaşmak
yäreşkän qızgelin
yarípeki, tamam, olur, oldu, olabilir
yarılğıdöl, embriyo, oğulcuk
yarımyarım, yarı
yarım räsmiyarı resmi
yarım utrawyarımada
yarım-añlıyarımakıllı
yarímı?tamam mı?, oldu mu?, olur mu?
yarıqyarık
yarışyarış
yarışuyarışma
yarışuyarışmak
yarlıfakir, fukara, sefil, yoksul
yarlıqetiket, yafta, marka
yärminkäfuar, panayır
yarqanatyarasa
yarsugaleyan, hışım, öfke, hiddet
yartıyarım, buçuk
yaruyarmak
yäşgenç
yäşyaş (göz)
yäşyaş (yıl)
yäşyeniyetme, toy
yäşäyaşa, yaşasın
yasalmayapılma, yapma, yapmacık, sahte, yapay, suni
yasalma tügelyapma değil, öz, özgün, orijinal, gerçek, hakiki
yäşärüyeşermek, yeşillenmek
yäşäsen!yaşasın!
yasawüretmek
yasawyapmak, kurmak, yaratmak,
yäşäwyaşamak
yäşäytügençleştirmek
yäşelyeşil
yäşelçäsebze, manav
yäşellänüyeşillenmek, yeşermek
yäşenşimşek
yäşereniçin için, gizlice, zımnen
yäşerep totugizlemek, gizli tutmak, saklamak
yäşerüsaklamak, gizlemek
yäşlänüyaşarmak
yäşlekgençlik
yaşmayeşim
yassıyassı
yäştäşyaşıt, akran
yastıqyastık
yäşüsmerdelikanlı, gençkız, körpe, velet, ufaklık
yatyad, yabancı
yataqyatak, döşek
yataqxanäyatakhane
yätimyetim, öksüz
yätim yortıyetimhane, bakımevi
yatlawezberlemek
yattanezberden, ezbere
yatuyatmak
yawçıçöpçatan
yawımyağış
yawım-töşemyağış
yawız niätlekötü niyetli, art niyetli
yawlıqşal, başörtüsü
yawuyağmak
yaxşıyahşi, iyi, güzel
yaxşırtuiyileştirmek, güzelleştirmek, geliştirmek
yazbahar, ilkbahar
yazıluyazılmak, kaydolmak, üye olmak
yazınbaharın, baharda, ilkbaharda
yazıp tutırudoldurmak (yazarak)
yazmayazma, yazıt, kitabe
yazma yöklämäsenet
yazmışyazgı, yazı, alınyazısı, kader
yazuyazı
yazuyazıt, kitabe
yazuyazmak
yazuçıyazar, yazıcı
yefäkipek
yefäk ağaçıdut ağacı
yefäk qortıipek böceği
yegermeyirmi
yegetyiğit, delikanlı, erkek
yığılıp kitimşurdan şuraya kitmeyeyim!, inan olsun!
yığıludüşmek, yıkılmak, yığılmak
yılyıl, sene
yılamsırawağlamaklı olmak
yılanyılan
yılanbalıqyılanbalığı
yılap-sıqrapistemeye istemeye
yılaqağlak, sulugöz
yılaşuağlaşmak
yılatuağlatmak
yılawağlamak
yıldamçevik
yıldan-yılyıldan yıla, her geçen yıl...
yıldırımyıldırım
yılğaırmak, nehir, akarsu
yılğaçıqdere, çay
yılğırçevik, kıvrak, atik, oynak
yılıñ yılındayıldan yıla, her geçen yıl...
yılıştıruyakınlaştırmak
yılışuyakınlaşmak
yılí-yılíağlaya ağlaya, ağlayarak
yıllağanyıllanmış
yılmayugülümsemek
yılqıyılkı
yılt yılt itüpırıl pırıl olmak (etmek)
yıltırpırıltılı
yıltırawyaldızlamak
yıltırawıqyaldız
yıltır-yıltırpırıl pırıl
yırağayuuzaklaşmak
yırağraytuuzaklaştırmak
yıraqırak, uzak
yıraq äbibüyükanne, nine
yıraq babaybüyükbaba, dede
yıraqlaşuıraklaşmak, uzaklaşmak, açılmak
yıraqlıqıraklık, uzaklık
yıraqqaırağa, uzağa
yıraqtaırakta, uzakta
yıraqtanıraktan, uzaktan
yıraqtan kürmäwuzağı görememek, miyop
yıraqtan kürüileriyi görmek
yırğanaqyarık
yırıluyarılmak, kesilmek
yırımyarık
yırıqyırtmaç
yırıq awızsürekli gülen
yırmaçlawyırtmak
yırtıqyırtıq
yırtıq-portıqyırtık pırtık
yırtqalawyırtmak
yırtqıçhunhar, acımasız, cani
yırtqıçyırtıcı (hayvan)
yırtqıçlarçahunharca, acımasızca, hayvanca
yırtuyırtmak
yışsık, sıklıkla, yoğun
Yış Birelgän Sorawlar (YBS)Sıkça Sorulan Sorulan, Sık Sorulan Sorular
yışaytusıklaştırmak
yışayusıklaştırmak
yışlanusıklaşmak
yışlıqsıklık, yoğunluk
yödätüyormak, canını çıkarmak, bıktırmak
yödäwyorulmak, canı cıkmak
yodrıqyumruk
yodrıq aluyumruk yemek
yodrıq aşawyumruk yemek
yodrıqçatakoz
yodrıqlawyumruklamak, yumruk yapmak
yögänsezbaşıboş
yögenyular
yögenüeğilmek
yögerek ayaqlıayağına çabuk, hızlı yürüyen
yögerek zihenleçabuk anlayan
yögerep qaçukoşup kaçmak, koşarak kaçmak
yögereşkoşu, yarış
yögereşçekoşucu
yögereşükoşuşmak
yögerükoşmak
yögerüçekoşucu
yoğıntıetkime, nüfuz etme, etkileme, etkisini gösterme
yoğıntı yasuetkimek, etkilemek, etkisini göstermek
yoğıntılıetkili, etkin, etkileyici, sonuç getirici
yoğışbulaşma
yoğışlıbulaşıcı
yoğışsızlıqbağışıklık
yoğubulaşmak
yökyük
yök bulıp toruyük olmak
yökläwyüklemek
yökläwyüklemek (birine, bir işi)
yöklegebelik, hamilelik
yökleyüklü (gebe), gebe, hamile
yolagelenek, örf, töre, anane, görenek
yoldızyıldız
yoldız atılukaymak (yıldız için)
yoldızçaküçük dişli
yoldızları turı kilüyıldızları barışmak
yolımfidye
yolqınğan tawıq kebekyolunmuş tavuk gibi, kuşa dönmüş
yolqınuyolunmak
yolqışlanuarsızlaşmak, edepsizleşme
yolqışlıqarsızlık, edepsizlik
yolquyolmak
yoluyolmak, koparmak
yomarlamyuvarlak, topak, yumru
yomarlaqyuvarlak, topak, yumru
yomarlawyuvarlamak, yuvarlak yapmak
yomarlawıqyuvarlak, topak, yumru
yomğaqsonuç, netice
yomğaqyumak
yomğaqlawsonuçlanmak
yomıçqayonga
yomıp qalugöz yummak, gizlemek
yomıqyumuk
yomıqísuskun, sessiz
yomırqayumurta
yomırqa saluyumurtlamak
yomışgörev
yomışçıulak
yomrantarla sincabı
yomrıyumru, yuvarlak, değirmi
yomrı başlısivri zeka
yomrı gäwdäledolgun, balık eti
yomşaqyumuşak
yomşaq altıniyi kalite deri
yomşaq başsünger beyinli, aptal
yomşaq küñelleyumuşak gönüllü, yumuşak kalpli
yomşaqlıq kürsätüyumuşak davranmak
yomşartqıçyumuşatıcı
yomşartuyumuşatmak
yomşaruyumuşamak
yomşawyumuşamak
yomuyummak
yonyün
yonçaburun ve kulak kılı
yonçıtuyorgun düşürmek
yonçuyorulma, halsizleşme
yonçuyorgun düşmek, halsizleşmek, güçten düşmek
yonçulıyorgun, halsiz
yöntäskıllı (kişi)
yöntäslänükıllanmak
yoqıuyku
yoqı bazarına kitüuyumak
yoqı bülmäseyatak odası
yoqı çülmägeuykucu
yoqı qapçığıuyku tulumu
yoqı qapçığıuyku tulumu (mecaz), uykucu
yoqı tuydıruuykusunu almak
yoqıçanuykucu
yoqımsırawuyuklamak
yoqısızlıquykusuzluk
yoqlatqıçuyutucu, uyku ilacı
yoqlatuuyutmak
yoqlawuyumak
yoqtırubulaştırmak (hastalık)
yöräge basıluyüreği serinlemek
yöräge boztaş kalpli
yöräge yanuiçi yanmak
yörägenä kerücanına değmek
yöräkyürek, kalp
yöräk açısıkalp ağrısı, gönül yarası
yöräk paräyürekpare, ciğerpare
yöräkkäyemcanım, ciğerim
yöräkleyürekli, cesur
yöräksezyüreksiz, korkak
yöremtälyaygın, almış yürümüş
yöreşyürüme, yürüyüş
yortev
yortyurt, vatan
yort canlıevine bağlı, evcil
yort-cirsezyersiz yurtsuz
yortlaştıruevcilleştirmek
yortlaşuevcilleşmek
yorttumayerli (mal)
yörtüyürütmek, gezdirmek
yörüyürüme, yürüyüş
yörüyürümek
yotkıtlık, açlık
yotıluyutulmak
yotımyudum
yotımlawyudumlamak
yötkerekaksırık
yötkerüaksırmak
yotlıquyutkunmak
yotuyutmak
yözsatıh, yüzey, yüz
yözyüz (sayı)
yözyüz, beniz, çehre, sima
yozaqkilit
yozaqlawkilitlemek, kitlemek
yozaqlıkilitli, kitli
yozaqta totukilit altında tutmak, kilitlemek
yözdäyüzde
yözdänyüzden, yüzde
yözderüyüzdürmek
yözekyüzük
yözemüzüm
yözgä bärep äytüyüze vurmak, yüzüne karşı söylemek
yözgä ber tulmağanyarım akıllı
yözgä-yözyüzyüze
yözgeçyüzgeç
yözlägänyüzlerce
yözlärçäyüzlerce
yözsezyüzsüz, arsız
yöztübänyüzükoyun
yözüyüzmek
yözyıllıqyüzyıl, yüzyıllık
yuyumak, yıkamak
yuantombul, şişman, tıknaz, şişko
yuan bawhalat, urgan
yuanayuşişmanlamak
yuanbawhalat, urgan
yuanıçavunç, avuntu, teselli
yuanuavunmak
yuarğayumak, yıkamak
yuaşuslu, uysal
yuaşsessiz (insan)
yuatuavutmak
yuatuçıavutucu
yüeşyaş, ıslak
yüeşlätüıslatmak, ıslamak
yuğaltukaybetmek
yuğaltuyitirmek, kaybetmek
yuğaluyokolmak, kaybolmak, yitmek, gözden kaybolmak
yuğarıyukarı, yüksek
yuğarı belemyüksek öğrenim, lisans
yuğarı uquyüksek öğrenim
yuğarıdayukarıda
yuğarıdanyukarıdan
yuğarığayukarıya, yukarı
yuğarılıqyukarılık, yükseklik
yuğísayoksa
yuınuyıkanmak
yuınu bülmäsebanyo
yükäıhlamur
yulyol
yulyol, yordam, yöntem, usul, metod, tarz, şekil, biçim
yültemmuz
yul arasatır aralığı
yul kisüçeyol kesici, haydut, eşkıya, harami, soyguncu
yul xäräkätetrafik
yülärşapşal, salak, aptal, mal, deli, çılgın, kaçık
yülärşapşal, salak, kaçık
yulçıyolcu
yuldan yazdıruyoldan çıkarmak
yuldan yazuyoldan çıkmak
yuldaşuydu
yuldaşyoldaş
yulğa çığuyola çıkmak
yullamayollamak, göndermek
yumartcömert, eli açık
yünhaziran
yünyön, veçhe, doğrultu, cihet, istikamet
yünälderüyönlendirmek, yöneltmek
yünäleşyöneliş, yönelim, eğilim, istikamet, doğrultu
yünältüyöneltmek, yönlendirmek, doğrultmak
yünälüyönelmek, yönlenmek
YunanYunan
YunanstanYunanistan
yunus balığıyunus
yuqyok, hiç
yuq buluyokluk, yok olma
yuq itüyoketmek
yuq närsähiçbir şey, neyse, birşey yok
yuqaçıta
yuqaince, yufka, yuka, narin
yuqaruincelmek
yuq-barsaçma, saçma sapan
yuq-bar närsäıvır zıvır, hava cıva, zırva, saçma sapan
yuq-barnı söyläwsaçmalamak
yuqlıqyokluk
yuqqa çığaruyoketmek, ilga etmek, lağvetmek, kaldırmak
yuqqa çığuyokolmak, kaybolmak, yitmek, gözden kaybolmak
yuqsayoksa
yuramasürüm, versiyon
yurğanyorgan
yuşqınposa, tortu
yütälöksürük
yütälüöksürmek
yuuyumak, yıkamak
 
  TÜM TATARLARIN KIRIM TÜRKLERİNİN SEVGİ SAYGI VE KARDEŞLİK SAYFASI SAYFA HER GEÇEN GÜN GENİŞLEMEKTE AMACIMIZ SADECE PAYLAŞIMDIR. BİZE MAİL ATARAK VEYA MESAJ BORDUNA MESAJ BIRAKARAK ULAŞABİLİRSİNİZ BU SAYFADA GÖRDÜĞÜNÜZ EKSİKLİKLERİ VE OLMASINI İSTEDİKLERİNİZİ BİLDİRİNİZ  
Reklam  
   
Haberler  
 
 
Toplamda 111420 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=