Kırım Türkleri Tatar Tataristan Radyo meydan fm Crimean
Ana Menü  
  ANASAYFA
  TATARCA-SOZLUK
  => A
  => B
  => C
  => D
  => E
  => F
  => G
  => H
  => I
  => j
  => K
  => L
  => M
  => N
  => O
  => P
  => Q
  => R
  => S
  => T
  => U
  => V
  => W
  => X
  => Y
  => Z
  KIRIM DAKi SOY KIRIM
  GÖÇ
  HARİTA
  MESAJ
  TATARiSTAN
  YEMEKLER
  RESiM-FOTO
  ViDEO
  SOHBET
  FORUM
  RADYO KAZAN
  RADYO MEYDAN

MAİL

ANA SAYFAN YAP

A
abağaeğrelti, eğreltiotu
abağa çäçäk açkaçbalık kavağa çıkınca, çıkmaz ayın çarşambası
abağasımannareğreltigiller
abajurabajur
abawabo! abov!
abaylamastandikkatsizce, dikkatsiz biçimde
abaylamíçadikkatsizce, dikkatsiz biçimde
abaylawdikkatli olmak, dikkatli davranmak, uyanık olmak
abaylawsezmek, sezinlemek, farkına varmak, farketmek
abelxayatbengisu, abıhayat
äber-çeberabur cubur
abíağabey, abi
äbiebe, büyükanne, nine
abına-yığılasendeleye sendeleye, düşe kalka
abınuyıkılmak, sürçmek, tökezlemek, sendelemek
abortçocuk aldırma, kürtaj
abrikoskayısı, zerdali
abruyitibar, prestij, saygınlık, nüfuz
abruyyetke, sulta, otorite
abruylıyetkeli, sultalı, otoriteli, otoriter
abruylısaygın, nüfuzlu, itibarlı, prestijli
absurdsaçma, zırva, absürd
abzarahır
abzarağıl
abzíağabey, abi
abzíbeyefendi
abzídaha yaşlı adam
abzí keşesaygın kişi, saygıdeğer kişi
aç (karnı)
aç küzaçgözlü
aç küzlelekaçgözlülük
acağanşimşek
äcälecel
açanevren, alem, kainat
äcätborç
äcätkä aluborç almak
äcätkä birüborç vermek
äcättä buluborçlu olmak
acdaxacanavar, ejderha
äçeekşi, acı
äçelekekşilik, acılık
açıacı
açı badämacıbadem
açığuacıkmak
açıltacımsı, acımtırak
açıluaçılmak
açındıruacındırmak
açınuacınmak
açıp saluaçığa çıkarmak
açıqaçık
açıqaçık, berrak
açıq räweştäaçıkça
açıq süzleaçıksözlü
açıq xataçık mektup
açıqlawaçıklamak
açıqtan-açıqaçıktan açığa, açıktan, alenen, açıkça
açışvahiy, açım, keşif
açıtqımaya
açıtumayalamak
açıtuacıtmak, acılaştırmak
äçkäkcımbız
açlıqaçlık
açqıçanahtar
açuaçmak
açukeşfetmek
açuöfke, kızma
açu itepkızarak, öfkeyle
açu totukızmak
açuın kiterükızdırmak
açulandırukızdırmak, sinirlendirmek, öfkelendirmek, hiddetlendirmek
açulanukızmak, sinirlenmek, öfkelenmek, hiddetlenmek
açutaşşap
ädäbiedebi
ädäbiätedebiyat
adämadam, insan
ädämadam
adäm balasıademoğlu, insanoğlu
ädäm zatıadam
adämçäadam gibi, insanca
ädäpedep
ädäpleedepli
ädäplelekedeplilik
ädäpsezedepsiz
adaşadaş, isimdeş
adaşqan pulyaserseri kurşun
adaştıruyoldan çıkarmak, saptırmak, yönünü değiştirmek
adaşuyoldan çıkmak, yolundan çıkmak, yolundan sapmak
adımadım
adım sayınher adımda
adımlawadımlamak
ädipedip, yazar
admiralamiral
admiralamiral
adresadres
advokatavukat
äfändeefendi, bay
äfärinaferin, aşkolsun, bravo, helal olsun
afätafet, yıkım, felaket
äfiätafiyet
afişaafiş, bildiri, ilan, reklam, poster
äfiünafyon, uyuşturucu, haşhaş
äflisunportakal
äfradefrat, fertler, bireyler
äfsänäefsane, söylence
ağaçağaç
ağaç awızkaba, ağzı bozuk
ağaçlıqağaçlık
ağaçsılağaçsıl
ağaçsımanağaçsı
ağaçsımanağaçsı
ağaltınplatin
ägäreğer, şayet, ola ki
ağartuağartmak, beyazlatmak
ağaruağarmak, beyazlamak
ağayağabey, abi
ağayköylü, ağa
ağay-eneağabey kardeş, abi kardeş
agentacente
agentajan, çaşıt, casus
agentlıqacente
AğidelAk İdil (ırmak)
ağımakım (su vb. için), akış, akıntı, debi
ağımakım, cereyan, eğilim, tarz, dalga (düşünce vb. için)
ağım uñayınaakış yönüne, uyumlu, hepsi gibi
ağımdağıgüncel, şimdiki, cari, akan, geçen, geçerli, yürürlükte olan
ağımğa qarşıakıntıya karşı
ağımsuakarsu, ırmak, nehir
ağıntıakıntı
ağışakış
ağızuakıtmak, dökmek
ağrartarım, çiftçilik, ziraat
ağusızmak, sızıntı
ağuzehir, ağu, ağı
ağu qaytarğıçpanzehir
ağuçanakışkan, akıcı
ağulanuzehirlenmek
ağulawzehirlemek
ağulızehirli
ağusızzehirsiz
äğzäaza, üye, organ, örgen, uzuv
äh digänçeşipşak, göz açıp kapayana kadar
ah!ah
ahahaylawkahkaya atmak
ähämiätehemmiyet, önem
ähämiätleehemmiyetli, önemli
ahäñahenk, uyum
ähäñbeste, düzenleme, ezgi, melodi
ahırğı isäptäneticede, sonuç olarak, son tahlilde
ajdahaejderha
äkämättuhaf
äkäm-tökämsalyangoz, sümüklüböcek
äkiätmasal
äkrenyavaş, ağır, aheste
akulaköpek balığı
alal, kırmızı
al yalğauön ek (dilbilgisi)
alaala
ala balıqala balık
alaçaalaca
alaçaqalacak
alaçaqlıalacak
alafaalafranga
äläkihbar, bildirim, gammazlama, ele verme
äläkçemuhbir, haberci, gammaz
äläkläwgammazlamak, ihbar etmek, ele vermek
älämbayrak
alamaeksi, kötü
alam-salameski püskü, pılı pırtı, çapul, çaput
ala-qolaalaca bulaca, alaca, ala
alaronlar
alar qädäronlar kadar
alarçaonlarca, onlara göre
alardaonlarda
alardanonlardan
alarnıonları
alarnıñonların
alarnıqıonlarınki
alasıalacak (borç)
alätalet, araç, gereç, aygıt, cihaz
alayöyle, onun gibi
alay bulğaçöyleyse
alay bulsaöyleyse
alay-bolayöyle böyle
alaysaöyleyse
älbämama
älbättäelbette, doğal olarak, haliyle, şüphesiz, kuşkusuz, tabii, elbet, tabiatıyla
alçaerik
alcıwgüçten düşmek
aldaönde
aldanönden
aldanönceden, önden
aldan kürüçänileri görüşlü
aldanualdanmak, kanmak, kandırılmak
aldaqyalan, hile
aldaqçıyalancı
aldaqçılıqyalancılık, hilekarlık
aldarçok yalancı
aldawaldatmak, kandırmak
aldındaönce, evvel
aldınğıöncü, öncel, önceki, evvelki, ilerideki, selef
aldınnanönce, evvel
aldınnan artın yaxşıgit gözüm görmesin, çekil git önümden
aldırualdırmak
äledaha, henüz, halen
äledaha, henüz
alğaileriye, ileri
alğa çıquöne çıkmak
alğa kitüileriye gitmek, ilerlemek, gelişmek
alğa sörüöne sürmek
alğa tabailerleme, gelişme, gelişim
alğabarugelişme, gelişim, ilerleme
alğakileşgelişme, gelişim, ilerleme
alğakiteşgelişme, gelişim, ilerleme
alğarışgelişme, gelişim, ilerleme
alğarugelişmek, ilerlemek, ileri gitmek
alğırlıqbeceriklilik, yeteneklilik
alıçaerik
älifelif, A
älifbäelifba, abece, alfabe
alımyordam, yöntem, teknik, yol, metot, usul
alınmaalıntı, aktarma, alınan
alınmalıçıkartılıp alınabilir, sökülebilir
alıpalp
alıp barugötürmek, iletmek
alıpsatarkaraborsacı
alısçok uzak
alış-bireşdeğiş tokuş, alışveriş
AllaAllah
Allağa şökerAllah'a şükür
Allağa tapşıruAllaha ısmarlamak
allasızallahsız
allı-artlıarkalı önlü
allı-gölleallı güllü
almaelma, alma
almağaçelma ağacı, alma ağacı
almanalman
AlmanAlmanya
almançaAlmanca
almaşadıl, zamir (dilbilgisi)
almaşdeğiş tokuş, alışveriş
almaşvardiya, nöbet, dönüşüm
almaş tokalternatif akım (elektrik)
almaşınayerine (bir şeyin yerine)
almaşınudönüşmek, kendi kendine değişmek
almaşınudönüşüm, değişim
almaşınuçandönek
almaşınuçandeğişken
almaşlapdönüşümlü
almaşlıqadıl, zamir (dilbilgisi)
almaştırğısızdeğiştirilemez, yerini hiçbir şey tutamaz
almaştırudeğiştimek, değiş-tokuş yapmak
almaştırudeğiş-tokuş, mübadele, değişim
almaşudeğişim, mübadele
almaşudeğişmek (karşılıklı)
almazelmas
alpan-tilpänpaytak paytak
alparalper, bahadır
alqahalka
alqaküpe
alqalanuhalkalanmak
alqışalkış, tezahürat
alqışlawalkışlamak
alsupembe, kızılsı
altataraltıpatlar
altıaltı
altınaltın
altın köz15 Eylül ile 15 Ekim arası
altın kullıpek yetenekli, altın elli
altın tawlar wägdä itütutamayacağı sözler vermek
altınçıkuyumcu
altınçıaltıncı
altınlawaltın kaplamak, yaldızlamak
altınsımanaltınsı, altın gibi, altın sarısı
altışaraltışar
altmışaltmış
alualmak
aluçıalıcı
alyapqıçönlük
ämäldäuygulamada, pratikte
ambarambar
ambarçıambarcı
ämeremir, buyruk
ämer birüemir vermek, buyurmak
ämmaama
bilinç, zihin, akıl, anlık
bilinç
añ kirüaklı başına gelmek
anaana, anne
añaona
änäişte
änäaha, ana!
ana etdişi köpek
aña qalsaona kalsa..., ona bıraksak...
ana qazdişi kaz
änä tegeaha, ana!
anadan tumaanadan doğma
ananasananas
añarğaona
añastıbilinçaltı
AnatoliaAnadolu
anayortanayurt, anavatan
añ-belembilinç
ançaqancak
anda, anıñdaorada
ändamendam
anda-mondaorada burada
anda-sandaara sıra
andíonun gibi
andí ğınaönemsiz, az
andızandız (bir tür ardıç)
äñgäräkengerek
añğarmastanbilmeden, bilinçsizce
añğışuanlamak (durumu, ne olup bittiğini)
añğıtuçok kokutmak
anıonu
änianne
anıñonun
anıñçaonca, ona göre
anıqtam, belirli
anıqhazır
anıq itepaçıkça
anıqıonunki
anıqlawbelirlemek
anıqlawhazırlamak
anıqqa tanıq buluhazıra konmak
änisanason
anısıo, sizin söylediğiniz, bahsettiğiniz
anısı-monısışu bu, şudur budur
änkäyanneciğim
anketaanket
añlaanla(mak)
añlamaslıqanlamsız, saçma
añlaşıluanlaşılmak
añlaşmaanlaşma
añlaşuanlaşmak
añlatmaanlatma, açıklama
añlatuanlatmak
añlawanlamak
añlıbilinçli
añlıaklı başında, farkında
añlılandırubilinçlendirmek
añlılanubilinçlenmek
añluanlamak
annanondan
añnan yazubilincini yitirmek, şuurunu kaybetmek
annan-monnanondan bundan, oradan buradan
añnan-tışbilinçdışı
annarısonra, daha sonra
annarıdaha da, üstelik
añqıwçok kokmak
ansatkolay
ansatlaştırukolaylaştırmak
ansatlaşukolaylaşmak
ansızonsuz, o olmadan
añsızbilinçsiz
añsızbilinçsiz
ansız daonsuz da, o olmadan da, o olmasa da
añsızlıqbilinçsizlik
antant, yemin
ant eçüandiçmek, ant içmek, yemin etmek
antennaanten
apaabla, teyze, hala
ap-açıqapaçık
ap-aqapak, bembeyaz
aparacıvık hamur
aprelnisan
äpsezlekarsızlık
aptırağanşaşırmış, şaşkın
aptıraşşaşkınlık
aptıraşlışaşarak, hayret dolu, şaşkınlık içinde
aptıraşta kaluşaşkınlık içinde kalmak
aptıratuşaşırtmak, afallatmak
aptırawafallamak, şaşırmak, şaşmak, şaşıp kalmak
aptırawlışaşırmış, şaşkın
aqak, beyaz
aqgözün akı, göz akı
aq ärempelin (bitki)
aq maytereyağı
aq öykonuk odası, misafir odası
aqay küzpörtlek göz
aqbabaakbaba
aqbaşpapatya
aqburtebeşir
aqburlanukireçlenmek
aqburlıkireçli
aqçaakçe, para
aqça qaytarugeri ödeme
aqça suqupara basmak
aqça yançığıcüzdan
aqçäçäkpapatya
aqçäçlesarışın
aqçağa äyländerüparaya çevirmek
aqçalataparasal
aqçarlaqmartı
aqçırşıköknar
aqılakıl, us
aqıl birüakıl vermek, akıl öğretmek
aqıl kitüaklı başından gitmek
aqıl satuakıl satmak
aqılğa kilüakla gelmek
aqılğa muafíqakla uygun
aqılğa símaslıqakla sığmazlık, akıl almazlık, saçmalık, mantıksızlık
aqılğa yatışlıakla yatkın
aqıllıakıllı
aqıllılanuakıllanmak
aqılsızakılsız
aqırışanırış, anırma
aqırışubağırışmak
aqırtubağırtmak
aqıruanırmak
aqırubağırmak, haykırmak
aqlanuaklanmak, beyazlanmak
aqlanuaklanmak, beraat etmek
aqlawaklamak, beyazlatmak
aqlawaklamak (bir davada)
aqman-toqmankarakış, zemheri, şubat-mart
aqmasa da tamayağmasa da gürler
aqqurğaşkalay
äqrenäyüyavaşlamak, ağırlaşmak
aqrınyavaş, ağır, aheste
aqrın-aqrınadım adım, yavaş yavaş
aqrınaytuyavaşlatmak, ağırlaştırmak
aqrınayuyavaşlamak, ağırlaşmak
aqrınlapyavaşlayarak
aqsağan yaqaksayan yön, eksik yön, eksik taraf
aqsaqaksak, topal
aqsaqlıqaksaklık
aqsaq-tuqsaqaksak, sakat
aqşarbadana, boya, kireç
aqşarçıbadanacı, boyacı
aqşarlawbadanalamak, boyamak, kireçlemek
aqşarlıboyalı, badanalı
aqşarlıaşırı süslenmiş (kadın)
aqsatuaksatmak
aqsawaksamak
aqsılaçık (renk için)
aqsılakçıl, aksı
aqsımprotein
aqsöyäkasalet, soyluluk, asil, soylu
aqtamırayrık otu
aqtaruaktarmak, karıştırmak
aqtaruaraştırmak
aqtığı bulsınbu son olsun!
aqtıqson(uncu), en son
aqtıqqaçasonuna kadar
arar (yüz metrekare)
araara
ara bozuara bozmak
ara bozuçıarabozucu, arabozan
ara butawara bozmak
aradaşçıaracı, arabulucu
aralaşugirişmek, katılmak
aralaşuetkileşme
aralaşuçansöze karışan, çok konuşan
aralıqaralık
aralıq ayıaralık ayı
araqırakı, votka
ara-tiräara sıra, yer yer, bazen
arbaaraba
arçanküçük ardıç
arçıwarıtmak, temizlemek, ayıklamak
ärçüsoymak (kabuğunu)
ardıruyormak (yorgunlaştırmak)
arğanlıqargınlık (yorgunluk)
arğıöteki, oradaki
arığanyorgun
arığanlıqyorgunluk
arığayuzayıflamak
arındıruarındırmak
arınuarınmak
arıqarık, temiz
arıqark,
arıqlanutemizlenme
arışçavdar
arış qamçılawyıldırım düşmek, şimşek çakmak
arıslanarslan
arıslan söteaslan sütü, rakı
arıslan yöräkleaslan yürekli
arıtuyormak (yorgunlaştırmak)
armas-talmasbıkmaz usanmaz, hiç yorulmaz
armutarmut
arpaarpa
arpaarpacık
arpa eçendä ber bodayçok yalnız, yalnız
arqasırt, arka
arqa qapçığısırt çantası
arqankement, urgan
arqanlawkementle yakalamak, bağlamak
arşınarşın
arşınlawarşınlamak
artart, arka
art işekarka kapı
art sanbelden aşağı
art yaqfon, arkaplan, arka taraf
arta tipütepmek (geri çevirmek)
artığı belänfazlasıyla
artımartım, artış, artma
artındaardında
artınnanardından
artınnan baruardından gitmek, takip etmek
artınnan quuardından izlemek, peşine düşmek
artıqartık, fazla
artıq irkäläwşımartmak
artıq mullıqlüx, aşırı bolluk
artıqsınufazla (gereksiz) bulmak
artışardıç
artqa qaluarkada kalmak, geride kalmak
arttaarkada
artta qalğangeride kalan
arttan töşüpeşine düşmek
arttırıluartırılmak
arttırıp bäyäläwabartmak
arttırıp kürsätüabartmak
arttıruartırmak
artuartmak
aruarı, saf
Arufi, AwrupAvrupa
arulanuarılaşmak, saflaşmak
aru-taluyorgunluk, argınlık
aryaqkarşı yaka
arzanucuz
arzanaytuucuzlatmak
arzanayuucuzlamak
aş, çorba, yemek
aş bülmäseyemek odası, lokanta
aş peşerü bülmäsemutfak
aşaye!
aşaaşarak, geçerek
aşaldıruaşındırmak
aşamlıqyemek, yiyecek
aşamsaqobur
äsäreser
äsär yazueser yazma
äsasänesasen
asatkolay
aşatuyedirmek, beslemek
aşawyemek
aşçıaşçı
asfaltasfalt
asfaltlawasfaltlamak
ÄsiäAsya
aşığıçacil, acele, ivedi
aşığıç xäbäracil haber
aşığıçlıqacelecilik
aşığuacele, ivedi
aşığuacele etmek
asılasıl
asıl fikerana fikir
asıl qanunanayasa
asıl taşdeğerli taş, mücevher
asıldağıtemeldeki
asıluasılmak
aşıqtıruçıaceleci, ivecen
äsiresir, tutsak
äsirdägeesir, tutsak
äsirlekesirlik, esaret, tutsaklık
aşıruaşırmak (bir yerden)
aslamfaiz
aşlamagübre
aslamçıfaizci, tefeci
aslamğa salufaize yatırmak
aslanaslan
aşlawgübrelemek
asmatakı
äşmäkärişadamı
äsnäesna, an
äşnäahbap
asqanasılmış
asqanasılmış
aşqazanmide
aşqazanımide
asqı yaqalt, alt yan, aşağı
asqormaaltyapı
äşquarişadamı
äşquarlıq
asrawbeslemek, bakmak, büyütmek, korumak, kollamak
asrawçıbekçi, bakıcı
assızıqaltçizgi
assızıqlawaltını çizmek, vurgulamak
astalt, aşağı
astağıaşağı, aşağıdaki
astañbilinçaltı
astan ut yörtüsaman altından su yürütmek
astarastar
astındaaltında
astırtın eşentrika
astmaastım
asuasmak
aşuaşmak
aşuyükselmek
aşyawlıqmasa örtüsü
aşyawlıqpeçete
asyulaltgeçit, altyol
atad
atat
atat(mak)
at qarawçıseyis, at bakıcısı
at qorğırıadı batsın!
atababa
ata-anaanne baba, ana baba, ebeveynler
atalandırudöllemek
atalanudöllenmek
atalğımatkap
atalı-analıanalı babalı
ataluadanmak
ataluadlandırılmak
atamaterim
atamançete başı
atanuatanmak, adlandırılmak
ataqaybabalık
ataqazkaz
ataqlıünlü
ataqlı keşeünlü
atawatamak, adlandırmak
atawadamak
atawlıatanmış
ätibaba
atı çığuadı çıkmak
äti-änianne baba, ana baba, ebeveynler
atı-çabı çığuadı çıkmak
atılğan yoldızmeteor, göktaşı, akanyıldız
atıluatılmak (değişik anlamlarda)
atırtuayırtmak (iki şeyi birbirinden)
ätkäybabacığım
atlağan sayınher adımda
atlanuata binmek
atlatuadımlatmak
atlawadımlama, yürüme
atlawadımlamak, yürümek
atlı ğäskäratlı asker, süvari
atlı keşebinici, atlı kişi
atlığıp toruçok istekli, hevesli olmak
atlığuatılmak
atmosferaatmosfer
atnahafta
atnacuma günü
atnağa ber tapqırhaftada bir kez
atnalıqhaftalık
atqamenärbinici, at binici
atqıçmancınık
atuatmak
atuateş etmek, silah atmak
augustağustos
autobusotobüs
autokütärgeçvinç, çekici
autoryazar
avangardöncü, avangard
avansöndelik, avans
avanslawöndelik vermek, avans vermek
awav
awansavans
awazses, avaz
awaz birüseslemek, ses vermek
awazdaşeşsesli, sesdeş, uyaklı, kafiyeli
awçıavcı
awçılıqavcılık
awılköy
awıl ağayıköylü, köyde yaşayan
awıl keşeseköylü, köyde yaşayan
awıl xucalığıtarım
awıldaşaynı köylü, köydeş
awırağır
awır xäldä qaluzor durumda kalmak
awır xäräkätleağır hareketli, hantal
awırayıp toruağırlaşmak, uykulu olmak
awıraytuağırlaştırmak
awırlaşuağırlaşmak
awırlıyüklü, hamile, gebe
awırlıqağırlık
awırttıruağrıtmak, acıtmak
awırtuağrı, acı
awırtuağrımak, hasta olmak
awıruhasta
awıruhastalanmak, hasta olmak, ağrımak
awıru yatağıhasta yatağı
awıruçansık, kolay hastalanan
awırulıhastalıklı
awıruxanähastahane
awışeğim, meyil
awışlıeğik, italik, yana yatık
awıştırueğriltmek
awışueğmek, yatırmak (bir yöne)
awızağız
awız açuoruç açmak, iftar etmek
awız balda-maydabir eli yağda bir eli balda
awız da açmawağzını açmamak, hiçbir şey söylememek
awız eçendä botka peşerüdilinin altında bakla olmak, açıkça söylememek
awız eçennänmırıldanarak (konuşmak)
awız icatıhalk edebiyatı
awız itütadına bakmak
awız peşüağzı yanmak (sıcak bir şeyden)
awız suları ağuağzının suları akmak, iştahlanmak
awız suları kilüağzının suları akmak, iştahlanmak
awız yomuağzını kapatmak, ketum davranmak, konuşmamak
awızdan awızğaağızdan ağza, kulaktan kulağa
awızdan ut çäçüağzından ateşler saçmak, çok sert, öfkeli konuşmak
awızğa alğısızağza alınmayacak, ağza alınmaz
awızı qolaqqa citüağzı kulağına varmak
awızıña bal da mayhay ağzına sağlık, ne güzel söylüyorsun, söyledin
awızıñnan cil alsınağzından yel alsın, o nasıl söz
awızlıqağızlık, gem
awızlıqlawgemlemek, gem vurmak
awlaqlawçalkalanmak (gemi vb.)
awlawavlamak
awmaqaysaf, herşeye inanan
Awrupavrupa
awtoarbaotomobil
axah, of
ax itüah etmek, ahlamak
axıldawahlamak, oflamak
axırson, ahir
äxirätahiret
axırdağısondaki, sonuncu
axırdansonda
äxlaqahlak
äxlaqí turılıqahlaki doğruluk, erdem
äxlaqsızahlaksız
axmaqahmak, alık
axmaqlaşuahmaklaşmak, aptallaşmak, alıklaşmak
ayay!
ayay (yılın 12 de biri)
ay sayınher ay
ayaaya (el)
ayägürä yörüçeyaya
ayaqayak
ayaq çaluçelme, çelme takmak
ayaq çaluçelme takmak
ayaq cirgä timäwayağı yere değmemek, çok hızlı yürümek
ayaq kiemeayakkabı
ayaq tartmaayakları geri geri gitmek
ayaq yalıayak kirası
ayaqçuçorap yerine kullanılan kumaş parçası
ayaqlanuayaklanmak (isyan anlamında değil)
ayaq-qulı bäyläwelini ayağını bağlamak
ayaq-sayaqseyrek, ender, nadir
ayaqtan yığukökünden yıkmak
ayawacımak, korumak
ayawsızacımasız
äybätiyi
äybätlättüiyileştirmek
äybäträkdaha iyi
aydan-ayaydan aya, her geçen ay....
äydärönder, lider
äyeevet
ayğa ber tapqırayda bir kez
ayğıraygır
ayılkemer tokası
ayıqayık
ayıq baştanayık kafayla
ayıqlıqayıklık
ayırğıçayırıcı
ayırğısızayrılmaz, ayrılamaz
ayırılğanayrılmış
ayırılğısızayrılmaz, ayrılamaz
ayırılışuayrılmak (boşanmak)
ayırılmasayrılmaz
ayırılsızayrılmaz
ayırıluayrılma
ayırıluayrılmak
ayırımayrı, farklı
ayırım-açıqapayrı
ayırmafark, ayrım
ayırmalıfarklı, ayrı
ayırmasızayrımsız, farksız
ayıruayırma
ayıruayırmak
ayıruçaayrıca
äyländergeçdönüştürücü
äyländerüdönüştürmek
äyläneç yuldolambaçlı yol
äylänüdöndürmek
äylänüdönmek, çevirmek
aylıqaylık
aylıqlapaylık olarak
aymaqaydönek
aymılışuraslaşamamak, buluşamamak, görüşememek
aynıñ-ayındaher ay
aynıqayık
aynıtuayıltmak
aynıwayılmak
aynuayıkmak, ayılmak
ayqala-çalkanasallana sallana, sallanarak
ayqaldırusallamak, sallandırmak, salındırmak
ayqalusallanmak, salınmak
ayrım-açıqapayrı
äyteleştelaffuz, sesletim
äytemdeyiş, özdeyiş
äyter süzdiyecek (söz)
äytüdemek, söylemek
ayuayı
ayu öyein, ayı evi
aywaayva
ay-wayah vah!
ay-wayğa qaramíçaah cah etmesine bakmadan
azaz
äzaz
az ğınabirazcık
az süzleaz ve öz, veciz
azaliaaçelya
azapazap, çile, eza, elem
azap çigüazap çekmek, çile çekmek, eza görmek, eziyet görmek
azap kürüazap çekmek, çile çekmek, eza görmek, eziyet görmek
azaqson, sonuç, bitim
azaqqaçasonunaca, sonuna kadar
azaqqısonuncu
azaqqı tapqırson kez, son defa
azaqtansonunda, en son
azartcoşku, coşkunluk, ateşlilik, heyecan
azatazat, özgür
azatazat, hür, özgür
azat itüazat etme
azatlıqözgürlük
azaw teşazıdişi
azaytuazaltmak
äzäytüazaltmak
azayuazalmak
äzäyüazalmak
azdıruazdırmak
äzerhazır, şimdi
äzerlänühazırlanma
äzerlänühazırlanmak
äzerläwhazırlamak
äzerlekhazırlık
äzerleksezhazırlıksız
azğınazgın
azıqazık
azmanazman
az-mazbiraz
äz-mäzbiraz
azraqdaha az
azsınuazımsamak
azuazmak
 
  TÜM TATARLARIN KIRIM TÜRKLERİNİN SEVGİ SAYGI VE KARDEŞLİK SAYFASI SAYFA HER GEÇEN GÜN GENİŞLEMEKTE AMACIMIZ SADECE PAYLAŞIMDIR. BİZE MAİL ATARAK VEYA MESAJ BORDUNA MESAJ BIRAKARAK ULAŞABİLİRSİNİZ BU SAYFADA GÖRDÜĞÜNÜZ EKSİKLİKLERİ VE OLMASINI İSTEDİKLERİNİZİ BİLDİRİNİZ  
Reklam  
   
Haberler  
 
 
Toplamda 111420 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=