Kırım Türkleri Tatar Tataristan Radyo meydan fm Crimean
Ana Menü  
  ANASAYFA
  TATARCA-SOZLUK
  => A
  => B
  => C
  => D
  => E
  => F
  => G
  => H
  => I
  => j
  => K
  => L
  => M
  => N
  => O
  => P
  => Q
  => R
  => S
  => T
  => U
  => V
  => W
  => X
  => Y
  => Z
  KIRIM DAKi SOY KIRIM
  GÖÇ
  HARİTA
  MESAJ
  TATARiSTAN
  YEMEKLER
  RESiM-FOTO
  ViDEO
  SOHBET
  FORUM
  RADYO KAZAN
  RADYO MEYDAN

MAİL

ANA SAYFAN YAP

TATARCA-SOZLUK

A

abay-абаы : nine, ihtiyar kadın

abiy-абий: ağabey

agaş-агащ : ağaç, odun, tahta

agıl-агыл: ağıl

akay-акай: erkek

aketmek -акетмек: götürmek

aksüyek-аксюйек: akşamları oynanan bir tür çocuk oyunu

ala-ала: hala

alaşa-алаша: tay

allegım-аллегым: kendini beğenmiş, müşkülpesent

alşaymak-алшаймакъ: uzanıp yatmak

anav-анав: işte

angış-ангыщ: saman taşıma aracı

anniy-анный: anne

apakay-апакай: kadın

aran-арань: inek ahırı

arkan-аркань: urgan

arşımak-аршымак: kabuğunu soymak

aruv-арув: iyi

aruv bolmak-арув болмак: iyileşmek, barışmak

aş-ащ: yemek

aşamak-ашамакь: yemek yemek

aşıtmak-ашытмак: hamuru mayalamak

aşşı-ашщы: acı

arış-арыщ: at arabası oku

asaba-асаба: sevgili

aşkana-ашкана: mutfak

ataman-атамань: erkek hindi

avdarmak-авдармакъ: devirmek

avurmak-авурмакъ: hastalanmak

avuştur-авуштур: yer değiştir

ayat-аят: evin girişteki büyük odası, salon

aydamak-аыдамакъ: sürmek

aylanmak-айланмакъ: dolanmak, dönmek

aytmak-айтмакъ: söylemek

ayuv-аювь: ayı

azakay-азакаы: azıcık

azbar-азбар: avlu

avur-авур: ağır

B

babay-бабай: baba

babaytop-бабайтоп: yumruk büyüklüğünde çaput top ve bununla oynanan oyun

badiye-бадиэ: lazımlık

bala-бала: çocuk

balalık-балалыкъ: çocukluk

bala şaga-бала шага: çoluk çocuk

balaban-балабань: büyük

balak-балакъ: paça

balavuz-балавуз: balmumu

bank-банкъ: kavanoz

barmak-бармакъ: varmak

başmak-башмакъ: dişi inek

bata-бата: yaşca küçük kardeş

bav-бавь: bağ, düğüm

bavın tabmak-бавын табмакъ: yolunu bulmak

bavur-бавур: ciğer

baytal-байтал: dişi at

bet-бет: yüz

bıltır-былтыр: geçen yıl

bılış-былыщ: düğün evine gelen misafirler

bırtalay-бырталай: pek çok

bike-бике: kadın

biy-бий: örümcek

bokşa-бокша: bohça

bosaka-босака: merdiven, eşik

boztorgay-бозторгай: serçe

bosuntay-босунтай: bedava

botka-ботка: yemekli davet, pilav

C

cabışmak-джабышмак: yapışmak

cabıştırma-джбыштырма: iki bisküi arasına lokum koyarak yapılan tatlı

calangaş-джалангащ: çıplak, yalınayak

calbarmak-джалбармакъ: yalvarmak

calbaş-джалбащ: kır saçlı

calpak-джалпакъ: yassı

camav-джамав: yama

canay-джанай: yaramaz, kurnaz

cantaymak-джантаймакъ: kestirmek

canmak-джанмак: yanmak

cantık-джантыкъ: fırında yapılan bir tür hamur yemeği

capalak-джапалакъ: biçerdöverin sapları bıçaklara sıkıştırmayı sağlayan kısmı

capalaktay-джапалактай: lapa lapa

capıldak-джапылдакъ: yalın ayak

capırmak-джапырмакъ: kabuğunu sıyırmak

capma-джапма: duvar üstünde kurutularak yapılan bir tür tezek

capmak-джапмакъ: kapamak

cargana-джаргана: yarasa

carık-джарыкъ: aydınlık

cartı-джарты: eskimiş, yıpranmış

caş-джащ: delikanlı, genç

caşırmak-джашырмакъ: saklamak

catmak-джатмакъ: yatmak

cavlık-джавлыкъ: mendil

cavmak-джавмакъ: yağmak

cavşı-джавшы: görücü

cavun-джавунь: yağmur

cayav-джаяв: yayan

cayrak-джайракъ: dağınık

cazılmak-джазылмакъ: yayılmak

cel-джел: rüzgar, yel

cekırmek-джекырмекъ: bağırmak

cemış-джемыщ: yemiş

cengıl-дженгыл: hafif

cercumuran-джерджумурань: köstebek , tarla sincabı

cevez-джевез: ceviz

cez-джез: pirinç

cıbermek-джыбермекъ: göndermek

cıbımek-джыбымекъ: ıslanmak

cıbıtmek-джыбытмекъ: ıslatmak

cıgılmak-джыгылмакъ: düşmek

cıgıt-джыгыт: yiğit

cıkmak-джыкмакъ: düşürmek

cılamak-джыламакъ: ağlamak

cılavık-джылавыкъ: kolay ağlayan

cılga-джылга: aşağı

cılınmak-джылынмакъ: ısınmak

cılışmak-джылышмакъ: yaklaşmak, yakınlaşmak

cıllı-джыллы: sıcak

cıltıramak-джылтырамакъ: parlamak

cımırta-джымырта: yumurta

cımşak-джымшакъ: yumuşak

cımşamak-джымшамакъ: yumuşamak

cınasır-джынасыр: kötü huylu

cırcır-джырджыр: fermuar

cırılmak-джырылмак: yırtılmak

cırtmak-джыртмакъ: yırtmak

cıvaş-джыващ: yumuşak huylu

cıyın-джыйын: şölen

cıyıştırmak-джыйыштырмакъ: toplamak, düzeltmek

D

 

dada : abla

dam : inek ahırı

dâm  : tat

davuş  : ses

deste : testi

domalan  : toprak altında yetişen bir tür mantar

domatis : domates

E

 

erışmek  : inat etmek

erınşek  : tembel

erte  : erken

erten  : sabah

erkelenmek : arkalanmak, başkasına güvenerek şımarmak

eşmek  : karıştırmak, dağıtmak

G

gırnata  : klarnet

I

ıbırsemek : rahatsız etmek, ayak altında dolanmak, şımarmak

ırımek  : erimek

ırımşık  : küf

ıslav  : sıva

ıslamak : sıvamak

ıssı : sıcak

İ

işker : oda, içeri

iza: kibrit kutusunda kibriti yakmak için sürtülen yüzey

K

ka  : hani

kadamak  : saplamak

kaday  : arkadaş

kate : nasıl

katesin : nasılsın

kakra  : gölgelik

kalakay : fırında yapılan bir tür hamur yemeği

kalamak  : duvar örmek, sıvamak

kalav  : kerpiçten yüksek bahçe duvarı

kalay  : nasıl

kaltıramak : titremek

M

maktamak : övmek

mâl  : dolay zaman

mannay : alın

marama  : kadınların namaz kılarken başlarına örttükleri beyaz örtü

matuv  : şapşal

may : yağ

melte  : fitil

men : ben

meşerpe  : maşrapa

metiy  : varil , fıçı

mıgaymak : küsmek, bozulmak

mık : çivi

mıkıy : cimri

mın  : kusur, noksan, eksiklik

mında  : burada

mınmek : binmek

mınyaka  : bu taraf

mırık : çamur

mışık : kedi

mıy  : beyin

moşak  : boncuk

N

neniy : nine

O

oba : yüksek düzlük, yükselti

ogüy  : üvey

ogüyana  : zehirli bir böcek

okmek : ekmek

olay  : öyle

okalamak  : ovalamak

omaka turmak : baş üstünde durmak, hamuda kalkmak

on : sağ

onbey  : düğünlerde erkek toplantısı başkan yardımcısı

ongarmak : bir işi yanlış yada eksik yapmak

orak : harman

oraza : ramazan

oramak  : dolamak

osal : kötü

oşak  : ateşin üstüne kazanı koymak için lullanılan üç ayaklı demir

oşek  : dedikodu

oşeklemek  : dedikodu yapmak

ozgarmak : uğurlamak

oymak  : yüksük

P

pakıl  : kasti

pakla : fasulye

papış : pabuç, terlik

patılcan : patlıcan

pener  : peynir

penerlîk  : gemici feneri

pepiy : yavru hindi

perık  : ergenleşmemiş tavuk

peş : şömineye benzeyen duvarı ısınmada kullanılan soba

peşka : soba

pırım : fırın

pıkare  : yoksul, fakir

pıtırak  : dikenli meyvaları olan bir tür diken

porta : avlunun iki kanatlı büyük giriş kapısı

S

sabiy : çocuk, sabi

sagır : sağır

sakav : konuşma özürlü

saldırmak : kondurmak, bina yapmak

salkın : serin

sarburma  : bir çeşit börek

sarımay : tereyağı

T

tabmak  : bulmak

talamak  : köpek saldırması, köpek havlaması

tapmak  : doğurmak

tabakborek : susuz yenen mantı

tabamadın dürsüldek : kışın evlerde oynanan bir tür çocuk oyunu

talyar : sehpa

tamızmak : damlatmak

tamşanmak : imrenmek

tapmak : bulmak

taptamak : ezmek, bir şeyin üstüne basmak

tartma : odanın karşılıklı iki duvarı arasında ve boydan boya uzanan, raf olarakta kullanılabilen kalas kiriş

tartınmak  : çekinmek

tartıngaş  : çekingen

taşlamak : bir şeyi bırakmak, yere bırakmak

taşlanmak : giysiyi çıkarmak

tayak :sopa 

telbev : üzengi

toy:düğün

U

ulkum : yağda kızartılan bir tür hamur yemeği

uru : tahıl saklanan çukur

urba  : giysi, elbise

urşuk  : kirmen, yün eirmek için kullanılan tahta alet

Ü

ülken :büyük

üy  :ev

üylenmek : evlenmek

üzmek : koparmak

V

vak  :ufak

vaktüyek :ufaktefek

vatmak  :ufaltmak

Y

yalmak : utanmak

yuklamak : uyumak

yuku : uyku

yüzerlık  : kıraç yerlerde yetişen otçul bitki

yüzüm  : üzüm

 

 
  TÜM TATARLARIN KIRIM TÜRKLERİNİN SEVGİ SAYGI VE KARDEŞLİK SAYFASI SAYFA HER GEÇEN GÜN GENİŞLEMEKTE AMACIMIZ SADECE PAYLAŞIMDIR. BİZE MAİL ATARAK VEYA MESAJ BORDUNA MESAJ BIRAKARAK ULAŞABİLİRSİNİZ BU SAYFADA GÖRDÜĞÜNÜZ EKSİKLİKLERİ VE OLMASINI İSTEDİKLERİNİZİ BİLDİRİNİZ  
Reklam  
   
Haberler  
 
 
Toplamda 111420 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=