Kırım Türkleri Tatar Tataristan Radyo meydan fm Crimean
Ana Menü  
  ANASAYFA
  TATARCA-SOZLUK
  => A
  => B
  => C
  => D
  => E
  => F
  => G
  => H
  => I
  => j
  => K
  => L
  => M
  => N
  => O
  => P
  => Q
  => R
  => S
  => T
  => U
  => V
  => W
  => X
  => Y
  => Z
  KIRIM DAKi SOY KIRIM
  GÖÇ
  HARİTA
  MESAJ
  TATARiSTAN
  YEMEKLER
  RESiM-FOTO
  ViDEO
  SOHBET
  FORUM
  RADYO KAZAN
  RADYO MEYDAN

MAİL

ANA SAYFAN YAP

S
sabansaban
saban turğayıtarlakuşu
sabançıçiftçi, sabancı
sabantuySabantuy
säbäpsebep, neden, gerekçe
sabaqders
sabaqders, ibret
sabaqsap (bitki)
sabaqtaşsınıftaş, sınıf arkadaşı
sabísabi, sübyan, küçük çocuk, çocuk, bebek, bebe, yavru
sabí balasübyan, bebek, bebe, yavru
sabí kebekçocukça, çocuk gibi
sabınsabun
sabırsabır, sabırlı
sabırlıqsabır
sabırsızsabırsız
şäcäräşecere, soy
säcdä qılusecde etmek
sadäsade
sädäfsedef
safsaf, temiz, pak, pür, arı, duru, halis, yalın
saf satasafsata, demagoji
şäfäqşafak, tan, seher
säfärsefer, gezi, seyahat, yolculuk
saflandırutemizlemek, arındırmak, arıtmak
saflıqsaflık, arılık, duruluk, yalınlık, pürlük
şäfqät tutaşıhemşire
şäfqätleinsancıl
şäfqätleşefkatli, sevecen, iyi kalpli, iyi yürekli
safsatasafsata, demagoji
şäftaluşeftali
säğätsaat (zaman)
sağımserap
sağınuözlemek
şağirşair, ozan
sağızsakız
şähärşehir, kent
şahidşahit, tanık
şahid buluşahit olmak, tanık olmak, şahitlik etmek, tanıklık etmek
şäkelşekil, biçim
şäkertçırak, öğrenci, kalfa, şakirt
salsal
sälämselam
sälämätselamet, dirlik, esenlik
sälämätlänüiyileşmek, sağlığına kavuşmak
sälämätlesağlıklı, diri, esen, iyi, sağ, salim
sälämätleksağlık, dirlik
sälätyetenek, beceri, ustalık, hüner, maharet
sälätleyetenekli, becerikli
sälätsezyeteneksiz, yetersiz, beceriksiz
sälätsezlekyeteneksizlik, yetersizlik, beceriksizlik
salawat küperegökkuşağı, ebemkuşağı
salımsalım, vergi, salma
salmışçakırkeyf
salqınsoğuk, serin
salqınaytuserinletmek, soğutmak
salqınçaserin
salqınça hawaserin hava, serin hava
şaltıratutelefon etmek, aramak, çaldırmak
şaltıruşıkırtı, şangırtı
saludökmek, koymak, salmak, sevk etmek, yerleştimek
şämmum
şamaqaypalyaço, soytarı, şaklaban
samawırsemaver
şämäxäeflatun, mor
samimisamimi, içten, candan
şämsiäşemsiye
sansayı
sansayı (dergi vs. için)
sansayı, adet, tane
sänäkyaba
sanämput,sanem
sanap betermäsleksaymakla bitmez, sayısız, sayılamayacak kadar çok
sanaqbilgisayar
sañaqsolungaç
sanaqqa küçerüindirmek (bilgisayara)
sanausaymak, sanmak
sandıqsandık
sanduğaçbülbül
sanğa suqmawihmal etmek, savsaklamak
sänğätsanat
sänğät ostasısanatçı
sanusaymak
sapkabza
sapsap, tutamak, tutamaç, kol, kulp
şapırınuböbürlenmek, övünmek, fiyaka atmak, caka satmak
şaptalışeftali
saqdikkatli, uyanık
saqhimaye, koruma
saq bulsakın! dikkat et!
saq bulusakınmak, dikkatli olmak, dikkat etmek
saqalsakal
saqallısakallı
saqalsızsakalsız, köse
saqçıkoruma, koruyucu, bekçi, gözetçi
saqçıltutumlu, pinti
saqlanusavunma
saqlanuçanihtiyatlı, dikkatli, sakıngan
saqlawkoruma
saqlawsavunmak, korumak
saqlıqihtiyat, dikkat, sakınma, temkin
şaqşıiğrenç, çirkef, berbat, pis
şaqşılıqpislik, iğrençlik
şaqtíbirçok, hayli, yeterli, oldukça, epeyce, epey
şarbalon, küre, misket, bilye
şarmisket, bilye
şäräçıplak
şärä buluçıplaklık, çıplak olma
sarancimri, pinti
sarançaçekirge
saranlanucimrileşmek
saranlıqcimrilik, pintilik
saraysaray
şäreqşark, doğu
şärexşerh, yorum
şärexläwşerh düşmek, yorumlamak
sarğayusararmak
sarısarı
sarı çäçlesarışın, sarı saçlı
sarımsaqsarmısak, sarımsak
sarıqkoyun
sarqatibkatip, sekreter
şartşart, koşul
şartlawpatlamak
şaşqanşaşkın
şaşuşaşmak, sersemlemek
şatşad, memnun, mutlu, mesut, sevinçli, hoşnut
sataşusayıklamak
satıp alusatın almak
şatlanuşad olmak, mutlu olmak, sevinmek, hoşnut olmak
şatlıqsevinç, mutluluk
satusatmak
satuçısatıcı
sawdinç, sağ, diri, salim
saw bulhoşçakal
saw bulığızhoşçakalın(ız)
sawbullaşuvedalaşmak
säwdäticaret, alışveriş
sawığuiyileşmek, sağlığına kavuşmak
sawırmazı
şäwläkaraltı, gölge
şaw-şuşamata, curcuna, hengame
sawusağmak
şäxär başlığıbelediye başkanı
şäxesşahış, kişi
säxifäsayfa
şaxmatsatranç
säxnäsahne
şäxsişahsi, kişisel
şäxsi bulmağanşahsi olmayan, kişisel olmayan
şäxsiätşahsiyet, kişilik
saysığ, yüzeysel
şayanyaramaz (çocuk)
şayan eşmuziplik, şaka
şayarumuziplik, şaka
säyäsätsiyaset, politika
säyäsisiyasi, politik
säyäxätseyahat, gezi, yolculuk
säyäxät yulıgüzergah, yol, rota
säyäxätçeseyahatçi, yolcu, gezgin
säyergarip, tuhaf, acayip, anormal, ilginç, şaşılacak, şaşılası
saylançıqseçici, müşkülpesent, zor beğenir
saylanmaseçilmiş, seçkin
saylanuseçilmek
saylap aluseçmek
saylawseçim
saylawseçmek
saylaw qäğazeoy pusulası
saylawçıseçmen
sayrawötmek, şakımak
şaytanşeytan, iblis
sazsaz (kamış), sazlık
sazlamlıqsazlık, bataklık
sazlıqsazlık, bataklık
şebbuyşebboy
seberkesüpürge
seberüsüpürmek
selägäysalya
selkäwsilkmek, silkelemek, çırpmak, çalkalamak
selkenüsilkinmek, titremek, sallanmak, depreşmek
şeltäsitem, serzeniş
şeltä birüsitem etmek
señäwsinmek, sindirilmek
señderüsindirmek, hazmetmek
señelkız kardeş
señersinir
sersır, giz
serkäsirke
serlegizli, saklı
şeşäşişe
sezsiz
sezdäsizde
sezdänsizden
sezgäsize
seznesizi
seznekesizinki
sezneñsizin
sezneñ qädärsizin kadar
sezneñçäsizce
sıbızğıdüdük
sibüpüskürtmek, serpmek, sulamak
sideksidik, çiş
sidek quığısidik torbası
şıfaşifa
şifalışifalı
sífatnitelik, kalite, keyfiyet, vasıf
sífatsıfat (dilbilgisi)
sífatlanitelemek
şiğerşiir
sigezsekiz
sigezençesekizinci
sığusıkmak
síınu urınısığınak
síıqsıvı, cıvık, vıcık vıcık, akışkan
síıqçaakıcı, akışkan, sıvı
síıqlaştırucıvıtmak, sulandırmak
síıqlıqakıcılık, akışkanlık, cıvıklık
síırinek, sığır
síır itesığır eti
síır sawarğainek sağmak, süt sağmak
síırçıqsığırcık
şikärşeker
şikärleşekerli, tatlı
şikäyätşikayet, yakınma
şikäyät tiüşikayet etmek, yakınmak
şikellegibi
sikerüsekmek, zıplamak, hoplamak, atlamak, sıçramak
şiklänügüvenmemek
şiklänüşüphelenmek, kuşkulanmak, huylanmak
şiklekuşkulu, şüpheli
siksänseksen
sílawikram, ikram etmek, sunmak, sunu
şimalşimal, kuzey
sımangibi
sımaqgibi
şimbäcumartesi
şımçıçaşıt, casus, ajan
simezsemiz, dolgun, yağlı
simfoniksenfonik
sinsen
sınheykel, yontu
siñasana
sıñarçift
sınawprova, alıştırma, deney
sınawsınamak, denemek, prova etmek
sınçıheykeltraş
sindäsende
sındırukırmak
sineseni
sinekeseninki
sineñsenin
sineñ qädär (çaqlı, xätle)senin kadar
sineñçäsence
sínfí köräşsınıf mücadelesi, sınıf savaşımı
sínıfsınıf
sínıftaşsınıftaş, sınıf arkadaşı
sinnänsenden
sınukırılmak
sipkälüçiselemek
sipkelçil
sipkelleçilli
şiqäyätşikayet, yakınma
şıqsızçirkin
sırpeynir
sırabira
sıraçıbiracı
sıraçılıqbiracılıq
siräkseyrek, ender, nadir
siräklenadiren, ender, pek seyrek olarak
síraştıruokşamak
sıraxanäbirahane, bar
şirbätşerbet
şirkätşirket, firma, işletme, kuruluş
şirkätçeişadamı
şırpıçırpı
şırpıkibrit
sırtsırt
sişämbesalı
sitatalıntı
sitat kiterüalıntılamak, alıntı yapmak
sıtqısivilce
şiwäşive, lehçe
sixersihir, büyü
sixerçesihirbaz, büyücü
sixerläwbüyülemek
sixerlesihirli, büyülü
sizdermiçäsezdirmeden, çaktırmadan, hissettirmeden, duyurmadan
sızdıruçizdirmek
sizgerduyarlı, hassas
sızğıçcetvel
sızğıruıslık
sızğıruıslık çalmak
sızımçizim
sızıqçizgi
sızlawsızı, ağrı, acı
sızlawsızlamak, ağrımak, acımak
sizüsezi, sezgi, his, duygu, duyu
sizüsezmek, hissetmek, duymak, duyumsamak
sızuçizmek
şkafdolap
şobağakura
şobağa salukura çekmek
şöbhälänüşüphelenme, kuşkulanma
şöbhäleşüpheli, kuşkulu
şöhrätşöhret, nam, ün, şan
söläwsöylemek, anlatmak
şölderçıngırak
sölgehavlu
solıyulaf
solıxsulh, ateşkes
şomartucilalamak
soñgeçe, geç, son
soñğa qalğansona kalmış, gecikmiş
söñgesüngü, mızrak
soñğısonuncu
soñınnanardından, arkasında, ardı sıra, peşinden
sönnätläwsünnet etmek
şöpşäarı
soqlanırlıqtaktire şayan, büyüleyici
soqlanubüyülenmek, hayran kalmak, taktir etmek
söränalarm, siren
sorawsormak, istemek (izin vb.)
sorawsoru, sorgu
soraw alusorgulama
soraw alusorgulamak
şörepvida, cıvata
sörgensürgün
sörgengä cibärüsürmek, sürgüne göndermek
sorısarı
sörtüsilmek
sörtüsürtmek, sürmek
sörüsürmek, sürgüne göndermek
sosqıkürek
sosqıçfaraş
sötsüt
sotsiälsosyal, toplumsal, içtimai
söyäkkemik
söyäkzar, kemik (zar anlamında)
söyärkägözde, metres, oynaş
söyäwsevmek
söyeklesevgili, yar, canan
söyeneçsevinç
söyenüsevinmek
söykemlesevimli, çekici, alımlı
söykemleksevimlilik, çekicilik, alım, alımlılık
söykemlelekçekicilik, cazibe, alım
söykemsezitici, alımsız
söykemsezlekiticilik, alımsızlık
söyläp birübeyan etmek, ortaya koymak
söyläşüsöyleşmek, bahsetmek, değinmek
söyläwsöylemek, anlatmak
söyrälüçesürüngen
söyräwsürümek, sürüklemek
söyüsevmek
sözäwsüzmek
sözüsüzmek
sportçısporcu
sroğı betkänsüresi geçmiş, zamanı geçmiş, tarihi geçmiş, hükümsüz, geçersiz
sroksüre, mehil, zaman
stabilsezlekistikrarsızlık, kararsızlık, süreksizlik, oturmamışlar
stakanbardak
stipendiaburs
ştukaturçısıvacı
ştukaturkasıva
ştukaturka itüsıvamak, sıva yapmak
susu
su buyısu kıyısı, sahil, kıyı, kumsal
su qıríıkıyı, sahil
su saqlağıçısu deposu, sarnıç
su sibüsulamak
sualçansolucan
suda batubatmak, suya batmak, suda batmak
suğa çumawsuya dalmak, dalmak
suğansoğan
suğarusulamak, suvarmak, hayvanları suya götürmek, hayvanlara su vermek, su vermek
sügenüsövgü, küfür
suğışsavaş, çarpışma
suğış qırısavaş alanı, savaş meydanı
suğışçansavaşkan
suğışusavaşmak, çarpışmak
suğudarbe, vuruş
suğuvurmak, dövmek
sügüsövmek, küfretmek
suıqsoğuk
suırıp alusoğurmak, emmek, içine çekmek
suırusoğurmak, emmek, içine çekmek
suıtqıçsoğutucu, buzdolabı
suıtusoğutmak
sulsol
şulşu
sul qullısolak
şul uqaynı
sulağaysolak
sulawsolumak, nefes almak
şulayşöyle
şulay dayine de
şulay uqaynı şekilde
şulpaçorba
sülpänmıymıntı, uyuşuk
sumruble
şundíböyle
şunduqderhal, hemen, dakikasında
şunlıqtandolayısıyla, sebebiyle, nedeniyle
sünüsönmek
suqırkör
suqıraytukörleştirmek, kör etmek
şuraşura (konsey, meclis, kurul anlamında)
süränuyuşuk, mıymıntı
sürätsuret, biçim, şekil, imge, görüntü
sürätläwresmetmek, betimlemek, tasvir etmek
şürlekraf
susaqlağıçbaraj,
şuşışu
sütüsökmek
suyusoymak, yüzmek
süzsöz, sözcük, kelime
süz baylığısöz varlığı, kelime haznesi, söz dağarcığı, kelime dağarcığı
süz köräşterütartışma
süz köräşterütartışmak
süzçänkonuşkan, çenebaz, geveze
süzen bülderüsözünü kesmek
suzıluuzanmak, uzamak (süre vb.)
suzıqsesli (dilbilgisi), ünlü (dilbilgisi)
suzıq awazsesli (dilbilgisi), ünlü (dilbilgisi)
süzleksözlük
süzsezsessiz, sözsüz
suzuuzatmak (süre vb.)
 
  TÜM TATARLARIN KIRIM TÜRKLERİNİN SEVGİ SAYGI VE KARDEŞLİK SAYFASI SAYFA HER GEÇEN GÜN GENİŞLEMEKTE AMACIMIZ SADECE PAYLAŞIMDIR. BİZE MAİL ATARAK VEYA MESAJ BORDUNA MESAJ BIRAKARAK ULAŞABİLİRSİNİZ BU SAYFADA GÖRDÜĞÜNÜZ EKSİKLİKLERİ VE OLMASINI İSTEDİKLERİNİZİ BİLDİRİNİZ  
Reklam  
   
Haberler  
 
 
Toplamda 111420 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=