Kırım Türkleri Tatar Tataristan Radyo meydan fm Crimean
Ana Menü  
  ANASAYFA
  TATARCA-SOZLUK
  => A
  => B
  => C
  => D
  => E
  => F
  => G
  => H
  => I
  => j
  => K
  => L
  => M
  => N
  => O
  => P
  => Q
  => R
  => S
  => T
  => U
  => V
  => W
  => X
  => Y
  => Z
  KIRIM DAKi SOY KIRIM
  GÖÇ
  HARİTA
  MESAJ
  TATARiSTAN
  YEMEKLER
  RESiM-FOTO
  ViDEO
  SOHBET
  FORUM
  RADYO KAZAN
  RADYO MEYDAN

MAİL

ANA SAYFAN YAP

K
käbämcanım, güzelim, cicim
käbennikah
käben koyunikahlamak
käbisä yılartıkyıl
käcäkeçi
käcä bäbieoğlak
käcä saqalıkeçi sakalı
käcä täkäseteke
käcälänükeçileşmek, keçi gibi inat etmek
kafedrabölüm
käfenkefen
käkreeğri
käkre ayaqpaytak
käkre qullıhırsız
käkre-bökreeğri büğrü
käkrelänüeğrilmek
käkrelekeğrilik
käläşnişanlı kız
kälävärevani
kaliypotasyum
kältäkertenkele
kältä yılankurnaz kadın
kamerahücre
kamerakamera
kamilkamil, olgun, erişkin, yetişmiş, gelişmiş
kamilläşterügeliştirmek
känäğätkanaat, doyum, tatmin
känäğätländergeçdoyurucu, tatmin edici, yeterli
känäğätländerütatmin etmek, doyurmak
känäğätlänütatmin olmak, doymak
kändiçanak, kase
kandidataday
kändilavize, lamba
känezäkcariye
känfitşekerleme
kannibalyamyam
käntäydişi köpek
käntäykancık (sokak dili)
käntäylänükancıklaşmak
kapitalsermaye, anapara
karawatkaryola, yatak
käräzpetek
kärcinsele, zembil, küfe
kärkädängergedan
kärläbücür
kärtoyun kağıdı
kärwänkervan
kärzinsepet
käşefkeşif
käşef itükeşfetmek
käşemirkaşmir
käsephüner, uzmanlık
kassapkasap
kätmänçapa
kätükmakara
käykötü
käysıska, cılız
käyefkeyif, neşe, ruh durumu olarak keyif (keyfin nasıl? gibi)
käyefsezlekkeyifsizlik, tatsızlık, neşesizlik
käyläkazma
kebekgibi
keçeküçük
keçe telküçük dil
keçekküçük
keçelekalçakgönüllülük
keçeräytüküçültmek
keçeräyüküçülmek
keçkenäküçük
keçkenä baltaküçük balta, el baltası
keçkenä telküçük dil
keçkentäyküçücük, minicik, minnacık
keçtekiküçücük, minicik, minnacık
kedrsedir (ağaç)
kekskek
kelämkilim, halı
kelämkilim
kelänçedilenci
kelänüdilenmek
keläşçäkerpeten
keläşçekerpeten
kelätkiler
kelätkiler
kelätgerdek
kemkim
kemnekekiminki
kemneñkimin
kenäancak, yalnız, sadece
kendekgöbek
kendekläre yabışqangöbekten bağlı (mecaz), hiç ayrılmayan
kerkir, çamaşır
ker yuuçamaşır yıkamak
ker yuu maşınıçamaşır makinesi
keräçkireç
keramikseramik
keremgelir
kereşgiriş (yazıda, kitapta)
kereşkiriş
kereşügirişmek, başlamak
kerfekkirpik
kerfek tä qaqmawgözünü kırpmamak
kerlekirli
kerpekirpi
kerşänpudra
kert-kertkırt kırt
kerügirmek
kerü imtixanıgiriş sınavı
kerü röxsätegiriş izni
kerü urınıgiriş (giriş kapısı, giriş yeri)
keşsamur
kesäcep
kesägä salucebe koymak, cebe atmak
kesägä suqupahalı olmak
kesälmuhallebi
kesäse buşcebi delik, beş parasız, parasız
kesäse qalıncebi şişkin, paralı
keşekişi, insan
keşe aldındabaşkasının önünde
keşe buluadam olmak
keşe itüadam etmek
keşelekkişilik, insanlık
keşeleklekişilikli, şahsiyetli
keşeleksezkişiliksez, şahsiyetsez
keşesezıssız
keşesımaninsansı
keşnäwkişnemek
ketäkkümes, tünek
keter-keterkıtır kıtır
keti-ketigıdı gıdı
ketkeldäwkikirdemek
ketkeldekkikirdek
ket-ketkikir kikir
ket-ket kölükikir kikir gülmek
kiıstaka
kiäwgüvey, damat
kiäwgä çığuevlenmek
kibekkepek (buğday vs.)
kibetmağaza, dükkan
kibükurumak
kiçakşam
kiç belänakşamleyin, akşam
kiçädün
kiçegüsezgecikmeksizin
kiçekmästängecikmeksizin, gecikmeden, derhal, bir an önce
kiçekterelgesezgeciktirmeksizin
kiçektermiçägeciktirmeden
kiçekterüertelemek
kiçekterügeciktirmek
kiçekterügeciktirmek
kiçenakşamleyin, akşam
kiçendün
kiçenügeçinmek (geçinip gitmek)
kiçerübağışlamak, affetmek
kiçerügeçirmek
kiçkä qaluakşamlamak
kiçke aşakşam yemeği
kiçqırınakşama doğru
kiçügeçit
kiçügeçmek, vaz geçmek, aşmak
kiek qaz yulısamanyolu
kiekçeavcı
kiemgiyim, giysi, elbise, kılık, kıyafet, üst baş, giyecek
kiem-salımgiyim kuşam
kiemsezçıplak
kienügiyinmek
kiep qarawgiyip bakmak
kierelügerilmek
kierenkegergin
kiergegergef
kiezkeçe
kigävenatsineği
kigezügiydirmek
kikerekgeğirti
kikerügeğirmek
kikrikibik
kikrikükü ürü üüü
kiläçäkgelecek
kilbätkılık, kıyafet
kilbätleiyi giyimli
kilbätsezkılıksız
kilde-kittegelen geçen
kildele-kittelegeldili gittili, kararsız
kiledibek, havan
kilem-kitemgeliş gidiş
kilengelin
kilendäşelti
kilep çığuköken, çıkış, menşe, orijin
kilergelir
kileşleyakışıklı
kileşterüuzlaştırmak, buluşturmak
kileşterüyakıştırmak, yaraştırmak
kileşterüaracılık, arabuluculuk
kileşterüçearacı, arabulucu
kileşüanlaşmak, uzlaşmak
kileşübarışmak
kileşüyakışmak, yaraşmak
kileşükontrat, anlaşma
kileşüçänbarışçı
kilkahamsi
kilogrammkilogram
kilometerkilometre
kilügelmek
kilüyardımcı eylem olarak -egelmek
kimkem, eksik
kimäldüzey, seviye
kimçelekpürüz
kimekkıkırdak
kimendädaha az
kimerükemirmek
kimetüazaltmak, eksiltmek
kimüeksilmek, azalmak
kiñen, genişlik
kinäkin
kinäçelkinci, kindar
kiñäşöğüt, tavsiye, nasihat, öneri, konsey, kurul
kiñäşçedanışman
kiñäşläşüdanışmak
kiñäşmätoplantı
kiñäşüdanışmak
kinätansızın, aniden, apansız, birden, bir anda
kinayakinaye, ima, anıştırma
kinderkendir
kinderäsicim
kinderaşkendir bitkisi
kiñgäytügenişletmek
kiñgäyügenişlemek, genleşmek
kiñlekgenişlik, uzam
kiñlekboylam, meridyen
kinosinema
kiparisservi
kiptergeçkurutucu
kipterükurulamak
kirägen alucezasını almak
kirägen birücezasını vermek
kirägennän artıqgereğinden fazla
kirägügerekmek
kiräkgerek
kiräklegerekli
kiräklekgereklilik
kiräkle-kiräksezgerekli gereksiz, yerli yersiz
kiräksenügereksinmek, ihtiyaç duymak
kiräk-yaraqlevazımat, levazım
kiräwkämiğfer, başlık
kiregeri
kireolumsuz, aykırı, ters, karşıt
kire alugeri almak
kire betkänhuysuz, inatçı
kire qağugeri çevirmek, reddetmek, karşı koymak
kirelekinat
kiresetersi, zıttı, aksi, karşıtı
kirpeçkerpiç, tuğla
kirtäengel
kirtälawduvarlarla çevirmek
kirtekçentik
kirtläwçentiklemek
kisäkbölüm, cüz, kısım, kesim, parça
kisäkläwparçalamak
kisätüuyarmak, ikaz etmek
kisätütehdit, tehdit etmek
kişegügecikmek
kisekkesik
kiselükesilmek
kisemkesim
kisemtädoğru parçası (matematik)
kişerhavuç
kiseşkesiş, kıyım
kiskeçkesici
kiskenkeskin, sert, pek
kiskenlekkeskinlik
kislorodoksijen
kismänağaç kurdu
kistakist
kiştäraf
kisterükestirmek
kisterükestirip atmak, kesinlikle söylemek
kisükesmek
kisüçekesici
kitbalina
kitbalina
kitapkitap
kitap qortıkitap kurdu
kitapxanäkütüphane
kitekkırık
kitelükırılmak
kitelüçänkırılgan
kitenketen
kiterügetirmek
kitmänçapa, kazma
kitmänläwçapalamak, kazmak
kitügitmek
kiwgiymek
kizektezek
kizüsıra, nöbet
kizü torunöbet tutmak
kizüleknöbetçilik
klarnetklarnet
klavyaturaklavye
klerknoter
klizmaşırınga
klopkaraptiye
köbäknamlu (top, tüfek)
köçgüç
köç citkänçägüç yettiğince
köçäytgeçpekiştirici (dilbilgisi)
köçäytkeçhoparlör
köçäytügüçlendirmek
köçäytüpekiştirmek (dilbilgisi)
köçäyügünçlenmek
köçekenik
köçenügücünü toplamak
köçlegüçlü
köçsezgüçsüz
ködräkıvırcık (saç)
ködrätkudret, erk, güç
ködrätlekudretli, güçlü
kölkül
köl töslekülrengi, gri
köläçgüleç
köläwgülmek
köldergeçgüldürücü, gülünç
kölemseräwgülümsemek
köleşügülüşmek
kölkegülgü, alay, şaka
kölkelegülünç, komik, güldürücü
kölkele räsemkarikatür, güldürücü çizim
kölliätkülliyat
kölsukülsü, külümsü, kül rengi
kölügülmek
kolyäkolye
komandatakım (spor)
kombaynbiçerdöver
kömeşgümüş
kömeşsımangümüşsü, gümüş rengi, gümüşi
kompaspusula
kompyuterbilgisayar
köngün
kön bozılubozulmak (hava)
kön kebek açıqgün gibi açık
könägenönceki gün
könaralaşgünaşırı
könbağışgünebakan, ayçiçeği
könbatışbatı
könçekıskanç
könçelekkıskançlık
köncetsusam
könçığışdoğu
köndägeher gün
köndägeçäher günkü gibi
köndälekgündelik, günlük
köndän-köngünden güne, gün günden, her geçen gün...
köndäşrakip, karşı taraf
köndezgündüz
köndezge aşöğle yemeği
könen-tönengece gündüz
köngeräkanguru
könläşükıskanmak, imrenmek
könläwkıskanmak
könlekgünlük
könnärdän ber könnegünlerden bir gün
könozıngün boyu, gün boyunca
konstitutsiaanayasa
kontrol itüdenetlemek, kontrol etmek
könyaqgüney
köpä-köndezgüpegündüz
köpşänamlu, boru
korabgemi
köräkkürek (kum için)
köränkahverengi
köräşgüreş
köräşügüreşmek
köräwküremek
körmäkdüğüm, boğum
körtkar yığını
körtlekkeklik
köşkellänünazlanmak
kötelübeklenmek
kötmägändäbirdenbire, birden, ansızın, beklenmedik bir şekilde
kötterübekletmek
kötübeklemek
kötügütmek (hayvanları)
kötüsürü
kötüçeçoban
kötülekotlak
köyşarkı, melodi, ezgi
köyebiçim, tarz
köyekyanık
köyekyanma, hasret
köyeneçhasret, özlem
köyeneçkä qarşıne yazık ki
köyenüiçi yanmak, hasret çekmek
köygäwharlamak (ateşi)
köylänüayarlanmak
köyläwayarlamak
köyläwşakımak, ötmek
köymäkayık, sandal
köyügöynümek, içten yanmak, içi yanmak
közgüz, sonbahar
közänkokarca
közengüzün
közgeayna
kranvana
krokodil küz yäşetimsah gözyaşları
küätkuvvet, güç
kubküp
kübäläkkelebek
kübäyüçoğaltmak
kübeçoğu
kübekköpük
kübeklänüköpüklenmek
kübeseçoğu
kübesençäçoğunlukla
kubometrmetreküp
kübräkdaha çok
küçädar sokak
küçätfide, fidan
küçemlegeçişli (dilbilgisi)
küçemsezgeçişsiz (dilbilgisi)
küçenügöç
küçenügöçmek
küçenüçegöçebe, göçer
küçerügeçirmek, kopya etmek
küçeşgöç
küçmägöçer, göçücü, göçebe
küçmägöçme
küçmängöçer, göçücü, göçebe
küçügöç
küçügöçmek
küçüçegöçebe, göçer
kügälyaban ördeği
kügärçengüvercin
kügärügöğermek
kügärüpaslanmak
kügelcemgöğümsü, mavimsi, mavimtırak
kükgök, gökyüzü
kükgök (renk)
kük gelderäwgök gürültüsü
kük kükräwgürlemek (gök)
kük Teñgregök tanrı
kükäyyumurta
kükäylekyumurtalık
kükegugukkuşu
küke yäşeorkide
kükertkükürt
kükräkgöğüs
kükräk awıruıverem
kükräk baqasıbronşit
kükräk söteana sütü
kükräkçäsütyen
kükräwkükremek, gürüldemek
kükşelboz
küktaşgöktaşı
külgöl
külägägölge
külägäläwgölgelemek
külämboyut, ebat, hacim, kapsam, nicelik, -çapında (dönyaküläm gibi)
külämçähacmen
külbuğabalıkçıl
küldäweksu birikintisi
külläweksu birikintisi
külmäkgömlek
külmäk-ıştandon gömlek
kümäçküçük ekmek, çörek
kümäkortak, müşterek
kümäkküme
kümäkläportaklaşa
kümäkläşükümeleşmek, kümelenmek
kümerkömür
kümer itükül etmek, tuzla buz etmek
kümügömmek
küngön, deri
küntura
künäcıva
künderügöndermek
künegüalışmak
künegüalıştırma, antrenman, egzersiz
künegüläralıştırma, antrenman, egzersiz, çalışma, idman
künekkänalışkın, alışmış
künekterüalıştırmak
küñelgönül
küñel açueğlence
küñel açueğlendirmek, gönül açmak
küñel yarasıgönül yarası
küñeldänezberden, akıldan, bellekten
küñellegönüllü
küñellesevinçli
küñelne qırukalbini kırmak
küpçok
küp-çoklu-, çok-
küp sanlıçok sayıda
küpçelekçoğunluk
küperköprü
küpertüköpürtmek, kabartmak
küperükabarmak
küplärçokları
küpmene kadar, nice
küppoçmaqlıçokgen
küptänçoktan, çoktandır, uzun zamandır
küptän kötelgänçoktandır beklenen
küptän tügelçoktan değil, yakınlarda, bu günlerde, son zamanlarda, bu sıralar
küptännäneskiden beri
küpüköpürmek, kabarmak
küpyaqlıçok yönlü, çok taraflı
kür dä torgör bak ne oldu!
kürägöre, için
kürä torıpgöz göre göre
kürägäkayısı kurusu
küräseñbelki, galiba
küräzäfalcı, medyum, kahin
kürekkörük
kürekgörk, güzellik
kürekkürk
küremaybaşı, adet, hayız
kürenekletanınmış, tanınan, bilinen, göze çarpan
kürenerlekgörünürlük
kürenügörünmek
küreşügörüşmek
kürgäzmäfuar, sergi, gösteri
kürgäzügöstermek
kürkähindi
kürkäkozalak
kürkä kebek qabarınuhindi gibi kabarmak
kürsätkeçdizin, ibre, gösterge
kürsätmä(lär)yönerge, talimat
kürsätügöstermek
kürsätügöstermek, görüntülemek
kürşekomşu
kürşe-külänkapı komşusu
kürügörmek
küsäköse
küşäwgeviş getirmek
küsesıçan, fare
küşegüsoğuktan uyuşmak
kütärämbir kucak dolusu, bir taşımalık
kütärelüyükselmek, kalkmak, çıkmak
kütärgäçkaldıraç
kütärüyükseltmek, kaldırmak
kuvetküvet
küyätkuvvet, güç
küzgöz
küz açıp yomğançıgöz açıp kapayıncaya kadar
küz ağıgöz akı, gözakı
küz ağımgözümün akı, canım vb.
küz aldında torugöz önünde tutmak
küz almawgöz alamamak
küz bäbägegözbebeği
küz bäylänügöz gözü görmeyecek kadar kararmak
küz buyawfoya
küz buyawgöz boyamak
küz çağıldırugöz kamaştırmak
küz dä açırmawgöz açtırmamak
küz qarası kebek saqlawgözü gibi bakmak
küz ülçäve belängöz kararıyla
küz yäşegözyaşı
küzallawgöz önüne getirmek
küzänäkgözenek, hücre (biyololide)
küzätçegözcü, gözetici
küzätep toruizlemek, seyretmek, seyir
küzätügözlem
küzätügözden geçirme
küzätügözetmek, gözlemek, izlemek, gözetlemek, seyretmek
küzätü közgesedikiz aynası
küzätüçängözetleyici, röntgenci
küzdän kiçerügözden geçirmek
küzdän töşügözden düşmek
küzegügöz değmek
küzelderekat gözlüğü
küzen açugözünü açmak
küzen qan basugözünü kan bürümek
küzgä bärelügöze çarpmak
küzgä kiterügöz önüne getirmek, gözünde canlandırmak, hayalinde canlandırmak, imgelemek
küzläşterüyüzleştirmek
küzläwgözlemek
küzläwteğellemek
küzlekgözlük
küzsenügöz değmek, nazar değmek
 
  TÜM TATARLARIN KIRIM TÜRKLERİNİN SEVGİ SAYGI VE KARDEŞLİK SAYFASI SAYFA HER GEÇEN GÜN GENİŞLEMEKTE AMACIMIZ SADECE PAYLAŞIMDIR. BİZE MAİL ATARAK VEYA MESAJ BORDUNA MESAJ BIRAKARAK ULAŞABİLİRSİNİZ BU SAYFADA GÖRDÜĞÜNÜZ EKSİKLİKLERİ VE OLMASINI İSTEDİKLERİNİZİ BİLDİRİNİZ  
Reklam  
   
Haberler  
 
 
Toplamda 111420 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=