Kırım Türkleri Tatar Tataristan Radyo meydan fm Crimean
Ana Menü  
  ANASAYFA
  TATARCA-SOZLUK
  => A
  => B
  => C
  => D
  => E
  => F
  => G
  => H
  => I
  => j
  => K
  => L
  => M
  => N
  => O
  => P
  => Q
  => R
  => S
  => T
  => U
  => V
  => W
  => X
  => Y
  => Z
  KIRIM DAKi SOY KIRIM
  GÖÇ
  HARİTA
  MESAJ
  TATARiSTAN
  YEMEKLER
  RESiM-FOTO
  ViDEO
  SOHBET
  FORUM
  RADYO KAZAN
  RADYO MEYDAN

MAİL

ANA SAYFAN YAP

C
cäbhäcephe, ön
çabış atıyarış atı
çabubiçmek
çäçsaç
çäçäkçiçek
çäçäk atukalkınmak
çäçäklär bäylämebuket, çelenk
çäçäklekçiçeklik
çäçänozan
çäçä-tügädöke saça
çäçmä äsärdüzyazı
çäçsezsaçsız, kel
çäçtaraşsaç traşı
çäçtaraşxanäberber
çäçüekmek (ekin)
çäçüsaçmak
cädwälcetvel
cafacefa
cafasorun
cafa çigücefa çekmek
çağıluyansıma
çağıluyansımak
çağımserap
çağıştırmalıqgörelilik
çağıştırukarşılaştırma
cäğräfiäcoğrafya
cäğräfik büleneşcoğrafi bölge
çağudalamak
çağuihbar etmek, gammazlamak
çağuçımuhbir
cähäncehennem
çähräçehre
çäk-çäkkadayıf
çalyaşlı
çalbarpantolon
çalbar oçıpaça
cälep itücelp etmek, cezp etmek, çekmek
çalğıtırpan
cälladcellat
çalqan salutuş (güreşte)
çalqandıruçalkalamak
çaluçelmek, çelme
çälüaraklamak, aşırmak, çalmak
çamaoran
çamasıyaklaşık olarak
cämğiättoplum
cämğiät belemetoplumbilim
cämğiät belgeçetoplumbilimci
cämğiäwitoplumsal
cancan
çañçan
çañ awazıçan sesi
çanakızak
çänçä barmaqserçe parmak
çänçüsancı
çänçüsaplamak
çäneçkeçatal
çäneçkediken
çañğıkayak
canımcanım
cänimcenin
canlandırucanlandırmak
canlanucanlanmak
canlıcanlı
cännätcennet
cansızcansız
çapankaftan
çapqınçıkurye
çaqçağ
çaqırıluçağrılmak
çaqıruçağırmak
çaqıruçağrı
çaqıru qäğäzedavetiye, tebligat
çaqlıkadar, denli
çaqlıdek, değin
çaqmaçakmak
çaqma taşıçakmak taşı
çaraçare, araç, önlem
çarduğançit
cäridäceride
cärraxcerrah
çärşämbeçarşamba
çarşawperde
cäsärätcesaret
çaşqafincan
çaşqançılgın
casuscasus
çatköşe, çatal (ayrım, yol ayrımı vs.), çat
çatırçadır
çatırdatuçatırdatmak
çatırdawçatırdamak
çatlağançatlak
çatlanuçatallanmak
çatlatuçatlatmak
çatqıkıvılcım
cawapcevap, yanıt, karşılık
cawap birücevaplamak, yanıtlamak, cevap vermek, yanıt vermek, karşılık vermek
cawaplısorumlu
cawaplıqsorumluluk
cawapsızlıqsorumsuzluk
cäyyaz
çäyçay
cäyäayraç, parantez
cäyäyay
çäyäkavis
çayanakrep
cäyäwyaya
cäyäwle ğäskärer, piyade
caydaqatlı
CäyekUral
cäyelüyayılmak
caylanmaaraç-gereç
caylaşlıuyumlu, uyum göstermiş
caylaşuuymak, uyum sağlamak
çäylekbahşiş
caylıuygun, uyumlu
çäynämçiğnem
çäynäwçiğnemek (ağızda)
çäynekçaydanlık
çayqawdurulamak
çayqawsallamak, çalkalamak
cäyränceylan, ahu, gazal
caysızuyumsuz, uygunsuz
cäyüyaymak (sermek)
cazaceza, üzgü
cazalucezalandırmak
cäzbäcezbe
çebenkarasinek
çebeşcivciv
çebicivciv
çegänçingene
cehännämcehennem
çelänbalıkçıl
celekilik (kemik)
çeltärdantel, file, ızgara, zincir, ağ
cemeldäwışıldamak
çemetemçimdik
çemetüçimdiklemek, çimdik atmak
cencin
cencin
cenescinsiyet, eşey
çenkiçünkü
censicinsel
censi mönäsäbätcinsel ilişki
centekläwanaliz
centekle tikşerüçözümlemek
cepip, sicim
cepşekcıvık
cepşetücıvıtmak
çerekçürük
çereldäwcıvıldamak
çeretüçürütmek (çürük duruma getirmek anlamında)
çergänçürümüş
çerkisivrisinek
çerüçürüme
çerüçürümek
çetereklekarmaşık, kompleks
ÇexstanÇek Cumhuriyeti, Çekistan
çiçiğ
çiäkiraz
çíaqlawciyaklamak
çibärgüzel
çibärlekgüzellik
cibärüyollamak, göndermek
çıbıqçubuk, değnek
çıcıltıcızırtı
çıdawhoşgörü, sabır, tahammül
cideyedi
cidençeyedinci
cideşäryedişer
çigätokat, şamar, şakak
çığanaqmeba, pınar, kaynak
çığarılışbaskı (birinci baskı gibi)
çığarıluçıkarılmak, çıkartılmak
çığaruçıkartmak, yayınlamak
çığaruçıkarmak (değişik anlamlarda), çıkartmak
çigenügerilemek, geri çekilmek
çığımgider, masraf
çığırçıkrık
çığışçıkış
çığış yasuçıkış yapmak
çığtayÇağatay
çığuçıkmak
cihazcihaz
cíılıştoplantı
cíılubirikmek, toplanmak, üşüşmek, yoğunlaşmak, yığılmak
cíıluyığınak
cíınyekün, toplam
cíınısıyekünü, toplamı
cíıntıqdivan, silsile
cíırçıqburuşuk, kırışık
çikhad, sınır
çikertkäcırcır böceği, çekirge
çikläwsınırlama
çikläwsınırlamak
çikläwekfıstık, yemiş
çiksezsınırsız
çiksez zuruçsuz bucaksız
cilyel, rüzgar
ciläkçilek
çiläkkova
ciläk-cimeşmeyve
çılbırzincir
cilemtutkal, yapıştırıcı, zamk
cılıılık
çilingirçilingir
cılınuılımak, ısınmak
cılıtuılıtmak, ılıştırmak, ısıtmak
cilkäomuz, ense
cilkänyelken
cillätkeçyelpaze
cillerüzgarlı
cilpäzäyelpaze
çiltärağ, internet
cimyem
çimalham madde
cimerekvirane, döküntü, yıkıntı
cimerüyıkmak
cimeşyemiş, ağacın meyvesi
ciñyen (kol), cin, ifrit
çıngerçek, hakiki, esas, asıl
cínaqdüzgün, derli toplu
çinarçınar
çinar ağaçıçınar ağacı
çınayaqfincan
cinäyätsuç
cinäyätçesuçlu
ciñelhafif, yeğni
ciñeläytühafifletme
ciñeläytühafifletmek
ciñelçä aşamlıqhafif yemek
ciñellekhafiflik
ciñelmäsyenilmez
ciñelüyenilmek
cingäyenge
çıñğırdawıqçıngırak
çınlapgerçekçi, öz be öz, hakiki
çınlap tagerçekten, hakikaten
çınlaptagerçekten, hakikaten
çınlıqgerçeklik, hakikilik
çınnan dagerçekten (de)
ciñüyengi, zafer
ciñüyenmek
ciñüçekazanan, muzaffer
çıpçıqserçe
çıqçiy
çıqqançıkık (kol, kemik vb.)
ciryer
cırşarkı
çirhastalık
cir almasıyer elması
cir çikläwegeyer fıstığı
cir şarıyerküre
çıraçıra
çirämçim
çirämläwçimlemek, çimlendirmek
çirämlekçimen, çimenlik
ciränkızıl
cirän çäçlekızıl saçlı
cirängeçiğrenç
çıratsıra (kuyruktaki sıra anlamında)
çırattağısıradaki
cırçışarkıcı
çır-çırcıvıl cıvıl
çır-çucıvıltı
cirdaşhemşeri
çirekçeyrek
cirgä töşüyere inmek (uçaklar için vb.)
çırıldawcırlamak, cırıldamak
çirkäwkilise
çirläşkäçelimsiz
cirläwgömme (ölüyü)
cirläwgömmek (ölüyü)
cırlawşarkı söylemek
cirläw seremoniäsıcenaze töreni
cirleyerli
cirlekarkaplan, fon
cirlekgerekçe, dayanak
çirqanuçaniğrenç
çırşıçam
cirtireatmosfer
çiruçürümek
cisemcisim
çişmäpınar, memba, kaynak (su için)
çistasaf, arı, halis, has, temiz
çistalıqsaflık, temizlik
çistartutemizlemek
çişüçözmek, halletmek
çityabancı, el
çit ilyabancı ülke, yad el
çit telyabancı dil
citäkçeyönetici
citäkçeläwyönetmek, idare etmek
çitänçit
citäryeter, yeterli
citärlekyeterlik, yeterlilik
citärsezlekyetersizlik
citdiciddi
citdiläşüciddileşmek
çitençetin
citeşmäskäyetmemek, yetişmemek
citeşsezlekyetmezlik, yetersizlik
citeşterüüretim
citeşterüyetiştirmek
citeşüyetmek
citezçevik, kıvrak, seri
çıtırdatuçıtırdatmak
çıtırdawçıtırdamak
citkerüiletmek, götürmek
citkerüyönetmek
citlegükıvam, yetişmek, olgunlaşmak
çitlekhücre (oda)
çıtlıqcilve
citmäwyetmemek
citmeşyetmiş
cíuyığmak, toplamak, biriktirmek
cizpirinç (madeni)
ciznäyenişte
ciznienişte
çögenderpancar
çolğanışkuşatma, çevirme, abluka
çolğawkuşatma, kuşatmak
comğacuma
cömhüriätcumhuriyet
cömläcümle, tümce
çönkiçünkü, zira
cöppäcübbe, cüppe
çoqırçukur
çorçağ, dönem, devir
çornawbürümek, dolamak
cöyyara izi, dikiş, dikiş (elbisede)
çöytakoz
çualdolaşmak (bir şeyin dolaşması), karışmak
çualçıqdolaşık, çetrefil, girift, çapraşık
çualçıqlıqkarmaşa, kargaşa
çualışkarmaşa, kargaşa
çuançıban
çuar qaplanpanter
çuar yulbarspars
çüğäläwçömelmek
çügüçökmek
çüğüçömelmek
çükeççekiç
çülçöl
çül büreseçakal
cülärşapşal, salak, kaçık
çülmäkçömlek
ÇulpanÇolpan, Venüs, Zühre
Çulpan YoldızıÇobanyıldızı
çumaveba
çümäläwçömelmek
çümälüçömelmek
çumawbatmak
çümeçkepçe
çumubatmak, dalmak (suya)
çüpçöp
çüp-çarçerçöp
çüplekçöplük
çüprämaya
çüpräkcilecek
çuqsalkım
çuqındıruvaftiz
çuqındıruvaftiz etmek
çuqraqsağır
çuvaşÇuvaş
çuvaşçaÇuvaşça
cuyawkaybetmek
 
  TÜM TATARLARIN KIRIM TÜRKLERİNİN SEVGİ SAYGI VE KARDEŞLİK SAYFASI SAYFA HER GEÇEN GÜN GENİŞLEMEKTE AMACIMIZ SADECE PAYLAŞIMDIR. BİZE MAİL ATARAK VEYA MESAJ BORDUNA MESAJ BIRAKARAK ULAŞABİLİRSİNİZ BU SAYFADA GÖRDÜĞÜNÜZ EKSİKLİKLERİ VE OLMASINI İSTEDİKLERİNİZİ BİLDİRİNİZ  
Reklam  
   
Haberler  
 
 
Toplamda 111420 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=