Kırım Türkleri Tatar Tataristan Radyo meydan fm Crimean
Ana Menü  
  ANASAYFA
  TATARCA-SOZLUK
  => A
  => B
  => C
  => D
  => E
  => F
  => G
  => H
  => I
  => j
  => K
  => L
  => M
  => N
  => O
  => P
  => Q
  => R
  => S
  => T
  => U
  => V
  => W
  => X
  => Y
  => Z
  KIRIM DAKi SOY KIRIM
  GÖÇ
  HARİTA
  MESAJ
  TATARiSTAN
  YEMEKLER
  RESiM-FOTO
  ViDEO
  SOHBET
  FORUM
  RADYO KAZAN
  RADYO MEYDAN

MAİL

ANA SAYFAN YAP

M
maçşans, talih, imkan, olanak
maç birüşans vermek, olanak tanımak
macarmacar
macaramacera, serüven
mäcbürmecbur, mecburen, zorunlu, zoraki
mäcbür itümecbur etmek
mäcbürimecburi, zorunlu
mäçekedi
mäçe balasıkedi yavrusu
mäçetmescit, cami
mäclesmeclis, parti
mäcmuğamecmua, dergi, süreli yayın
mädänikültürel, ekinsel
mädäniätkültür, ekin
mädclismeclis, parlamento
mädräsämedrese
mädxiämethiye, övgü
mädxiä uqumethetmek, övmek
mäğärmeğer
mäğärämağara, in
mäğärifeğitim, maarif
mağazinmağaza
mäğdänmaden
mäğdän uçağımaden ocağı
mäğkülmakul, mantıklı
mäğlümatmalumat, bilgi
mäğnämana, anlam
mäğnädäşeşanlamlı, anlamdaş
mäğnäsezmanasız, anlamsız
mahirmahir, yetenekli
mäkgelincik
mäkälatasözü
mäkalämakale
mäkälämakale
mäktäpmektep, okul
malmal, mal (davar, sığır gibi)
mal tabibıveteriner, baytar
malayoğlan
mal-tuardavar
mamıqpamuk
mamıqlanupamuklanmak
mä'mürmemur
manaraminare
manastırmanastır
mandırubandırmak
mänfäğätmenfaat, çıkar
manğalmangal
mañğayalın
mañğay çäçekakül, perçem
mäñgebengi, sonsuz, ölümsüz
mäñgegäsonsuza dek
mäñgeläşterüölümsüzleştirmek
mäñgesubengisu, abıhayat
mantíqmantık
mantíqsızmantıksız
manubanmak, bandırmak
mänzärämanzara
maqälatasözü
mäqammakam
maqbuzmakbuz
maqmırmahmur
maqnatismıknatıs
maqsatmaksat, amaç, erek, hedef
maqsat itüamaçlamak
maqsatlımaksatlı, amaçlı
maqsatsızmaksatsız, amaçsız
maqtanıçkıvanç, övünç
maqtanuövünmek
maqtarlıqövgüye değer
maqtawövgü
maqtawövmek
maqtuövmek
maralmaral, geyik
märcänmerca
märgännişancı, keskin nişancı
marinadturşu
markamarka
markapul (posta)
märkäzmerkez, özek
märkäzimerkezi
märmärmermer
märsiämersiye, ağıt
märtäbämertebe, aşama, düzey
märxämätmerhamet, acıma
märxämätlemerhametli, bağışlayıcı
märxämätsezmerhametsiz, acımasız
märxümmerhum
mäs'älämesele, sorun
mäsälänmesela, örneğin, sözgelimi, söz gelişi
maşalla!maşallah!
masayucaka satmak, böbürlenmek, çalım satmak, övünmek
mäşgülmeşgul
mäşhürmeşhur, ünlü, sanlı, şanlı, namlı, tanınmış
mäşhür keşemeşhur, ünlü, sanlı, şanlı, namlı, tanınmış
mäşhürlekün, san, şan
maşinaaraba, otomobil
maşina yörtüçeşoför, sürücü
maşinkadaktilo
MäskäwMoskova
mäsxärämaskara, soytarı, şaklaban
mäsxärä itümaskara etmek, soytarıya çevirmek
matmat (satranç)
matämmatem, yas
matäm totumatem etmek, yas tutmak
mataşudenemek, sınamak
matbuğatmatbuat, basın
maturgüzel
maturaytugüzelleştirmek
maturayugüzelleşmek
maturkaycici, şirin
maturkayımgüzelim
maturlawbezemek, süslemek, güzelleştirmek
maturlıqgüzellik
mawığukapılmak, heveslenmek
mäxäbbätmuhabbet, aşk, sevgi
mäxällämahalle
maxawcüzzam
mäxluqmahluk, yaratık, yaratılmış
maxsusmahsus, özgü, özel olarak, özel
maxsus xoquqimtiyaz, ayrıcalık
maymayıs (ay)
mayyağ
may qapsus!
mayafol
mayamaya
mayakdeniz feneri
mayda yözübolluk içinde yüzmek, çok zengin olmak
mäydanmeydan, alan
mäyetmeyyit, ölü
mäyet tartmasıtabut
mayımlawtıka basa yemek
maylawyağlamak
maylı buyawyağlı boya
maymılmaymun
maytarugeri püskürtmek (saldırı)
mäzäkfıkra
mazarmezarlık, gömütlük, kabristan
mazutmazot
mebelmobilya
meduzadenizanası
mekalatasözü
meñbin (sayı)
menäişte, şimdi
menä genäyakın
menä menäkuşkusuz ve yakın zamanda
meñbaşıbinbaşı
mendärminder, yastık
menderübindirmek
menelübinilmek
mengebinek
menübinmek
mermimermi, kurşun
meskenzavallı, gariban
metrmetre
metrometro
mexanik keşerobot
mibeyin
mi tünübaşı dönmek
miawmiyav
miawlawmiyavlamak
miçsoba
miçekbeyincik
miçkäfıçı, varil
mığırdanuhomurdanmak
mığırdanuhomurtu
mığırdawsöylenmek, dırlanmak, kem küm etmek,
mığırdawçımızmız
mığırdıqmızmız
miğmarmimar
miğmarimimari
miğmarlıqmimarlık
miherbanşefkat, sevecenlik
miherbanlımüşfik, sevecen
miherbansızacımasız
míıqbıyık
míıqlıbıyıklı
míıqsızbıyıksız
mikänmi iken, mi imiş
mikdärmiktar, nicelik
miläwşämenekşe
miläwşä töslemor, eflatun
millätmillet, ulus
millätaramilletlerarası, uluslarası
millätçemilliyetçi, ulusçu
millimilli, ulusal
milliardmilyar
milligrammmiligram
millimetrmilimetre
millionmilyon
mıltıqtüfek
minben
miñben (yüzde)
min däben de
min üzemkendim
minamayın
miñabana
minçelbencil
mindäbende
minebeni
minekebenimki
minembenim
minemçäbence
miñgeräyüafallamak, sersemlemek
minibusminibüs, dolmuş
ministrbakan (devlet)
ministrlıqbakanlık
min-minlekbenbencilik, bencillik
minnänbenden
minnätminnet, gönül borcu
minutdakika
minutdakika
miqamika
mirasmiras, kalıt
misalmisal, örnek
mısqılalay, hiciv, yergi
mısqıllawalay etmek, takılmak, hicvetmek, yermek
mixrabmihrap
mizgelan
modamoda
mödirmüdür
möğallimöğretmen, hoca
möğamälämuamele, davranış, yaklaşım
möğamälä kürsätümuamele etmek, davranmak
möğayınmuhtemelen, olası, umulur
moğcizamucize, tansık
mögezboynuz
möhimmühim, önemli
mökämmälmükemmel, kusursuz, eksiksiz
mölkätmülk
mollamolla
mömkinmümkün, olası
mömkin bulmağanimkansız, olanaksız, muhal
mömkinlekolasılık, olabilirlik
moñbeste, ezgi, nağme, melodi
moñ qoralımüzik aleti, çalgı, enstrüman
moñ törkememüzik grubu
monafíqmünafık, bozguncu, ikiyüzlü
monafíqlıqmünafıklık, ikiyüzlülük, bozgunculuk
mönäsäbätmünasebet, ilişki, bağ, bağıntı, değginlik
mondaburda, burada
mondabunda
mondíböyle
monıbunu
monıñbunun
monnanbundan
moñsuhüzünlü, hazin
moñ-zarhüzün
möqatdäsmukaddes, kutsal, izgi
möräcägätmüracaat, başvuru
möräcägät itümüracaat etmek, başvurmak
mösabäqamüsabaka, karşılaşma
möstäqilmüstakil, egemen, özerk, özgür
möştärimüşteri, alıcı
MöştäriJüpiter
mötäğassipmutassıp, tutucu
mötänasib nisbätledoğru orantılı
möttäfikmüttetik, bağlaşık, yandaş
möxändismühendis
möxärrirmuharrir, yazar, yayımcı
moxitçevre
möxlätmühlet, süre
möxtärämmuhterem, değerli
moxtariätmuhtariyet, özerklik, otonomi
mulbol, gür
mullamolla, hoca (dini)
mullıqbolluk, bereket
munçahamam
muskulkas, adale
muskusmis, misk
müteaxxitmüteahhit, üstenci
muyınboyun
muyınçaboncuk
muyınsagerdanlık, kolye
 
  TÜM TATARLARIN KIRIM TÜRKLERİNİN SEVGİ SAYGI VE KARDEŞLİK SAYFASI SAYFA HER GEÇEN GÜN GENİŞLEMEKTE AMACIMIZ SADECE PAYLAŞIMDIR. BİZE MAİL ATARAK VEYA MESAJ BORDUNA MESAJ BIRAKARAK ULAŞABİLİRSİNİZ BU SAYFADA GÖRDÜĞÜNÜZ EKSİKLİKLERİ VE OLMASINI İSTEDİKLERİNİZİ BİLDİRİNİZ  
Reklam  
   
Haberler  
 
 
Toplamda 111420 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=