Kırım Türkleri Tatar Tataristan Radyo meydan fm Crimean
Ana Menü  
  ANASAYFA
  TATARCA-SOZLUK
  => A
  => B
  => C
  => D
  => E
  => F
  => G
  => H
  => I
  => j
  => K
  => L
  => M
  => N
  => O
  => P
  => Q
  => R
  => S
  => T
  => U
  => V
  => W
  => X
  => Y
  => Z
  KIRIM DAKi SOY KIRIM
  GÖÇ
  HARİTA
  MESAJ
  TATARiSTAN
  YEMEKLER
  RESiM-FOTO
  ViDEO
  SOHBET
  FORUM
  RADYO KAZAN
  RADYO MEYDAN

MAİL

ANA SAYFAN YAP

Q
qäbähäthor, adi, değersiz, aşağı, bayağı, hakir
qabanyaban domuzu
qabaqkabak
qabaqkapak (göz)
qabaqçasakız kabağı
qabarkauçuk
qabarçıqkabarcık, kabarık
qabartukabartmak
qabarukabarmak
qabatdefa, kere, kez, yeniden, tekrar, kat
qabatlawtekrarlama, tekrar, yineleme
qabatlawyinelemek, tekrarlamak, tekrar etmek, ısrar etmek, tutturmak
qabat-qabatlıdüzenli, muntazam, istikrarlı, kararlı
qabattanyeniden
qaberkabir, mezar, gömüt
qaberendä tınıç yoqlamezarında rahat uyu
qaberlekkabristan, mezarlık, gömütlük
qabiläkabile, boy, uruk
qabımlokma
qabınututuşmak, alev almak
qabıqkabuk
qabırğakaburga
qabızğıççakmak
qabızğıçbuji
qabızututuşturmak
qabul itükabul etmek
qabulxanäbekleme odası
qaçaqkaçak, kaçkın, firari
qaçırkatır
qaçırukaçırmak
qaçırukaçırmak, gizlemek, saklamak
qaçqınkaçkın, kaçak, firari
qaçukaçış, firar, kaçma
qaçukaçmak, firar etmek
qadaqçivi
qädärkadar, denli
qädärkadar, değin, dek
qaderkadir, kıymet, değer
qäder itüdeğer vermek
qäderläwsaymak, hürmet etmek
qäderledeğerli, saygıdeğer
qädimçesağcı, muhafazakar
qağankağan
qağaytukurutmak, sertleştirmek
qağayukurumak, sertleşmek
qäğäzkağıt, belge
qağidäkaide, kural, ilke, norm
qağılışlıdair, ilişkin, ilgili, değgin
qağıludeğinmek, değmek, dokunmak
qağukakmak, çakmak, dikmek (direk vs.)
qahärbeddua, lanet, ilenç
qahärläwbeddua etmek, lanet etmek
qaharmankahraman
qalakent, şehir
qalämkalem
qaläm sawıtıkalemlik, kalem kutusu
qalaqçaçekecek, kerata
qalaqçıqçekecek, kerata
qalaysac, teneke
qalcayuçarpılmak
qaldıqkalıntı, artık
qaldıqkesir
qaldıq-postılıqçer çöp, ıvır zıvır, döküntü, süprüntü
qaldırıp kitübırakıp gitmek
qaldırubırakmak
qalğanartık, kırıntı
qalınkalın, şişman
qalınaytukalınlaştırmak
qalınayukalınlaşmak
qalıpkalıp
qalışugeri kalmak
qalpaqkalpak
qalqankalkan
qalqan balığıkalkan balığı
qalqınukalkınmak, yükselmek
qalqıp çığuortaya çıkmak
qalqıtukaldırmak, yükseltmek
qalqukalkık, yüksek
qalqukalkmak, yükselmek
qalqulıqtepe, höyük, yükselti
qaltacüzdan, çanta
qaltıratutitretmek
qaltırawtitremek
qaltırawıqtitrek
qalukalmak
qamkam, şaman
qamaştırukamaştırmak
qamaşukamaşmak
qamawkapamak, kuşatmak
qamawkuşatma
qambalakalkan balığı
qamçıkamçı, kırbaç
qamçılawkamçılamak
qamılanız
qamılsap (ekin)
qamırhamur
qamır ağaçıkızılcık, kiren
qamır basuhamur yoğurmak
qamışkamış, saz, kargı
qankan
qan äyläneşekan dolaşımı
qan basımıkan basıncı
qan qaynatukızdırmak, sinirlendirmek, öfkelendirmek
qan qostırukan kusturmak
qan tamırıkan damarı
qan yılatukan ağlatmak
qanäferkaranfil
qanalkanal
qanaturgan, kement
qanatkanat
qanat astına alukanatları altına almak, kol kanat germek
qanatlanukanatlanmak
qanatlı süzvecize, özdeyiş
qanatukanatmak
qanawkanamak
qandalatahta kurusu
qaneçkeçvampir, kan emici
qanğa toz saluyaraya tuz basmak
qanıqukin duymak, gözlerini kan bürümek
qanlanukanlanmak
qanlıkanlı
qanlı yaşkanlı yaş
qanunkanun, yasa
qanunikanuni, yasal
qanunlıyasal, kanuni, legal, hukuki, hukuksal
qapkap
qapbüyük çuval
qapçıqçuval, torba
qapçıq-sımantorba
qapıltbirden, aniden, ansızın
qapital salupara yatırmak
qaplankaplan, leopar, pars
qaplanukaplanmak, kapanmak
qaplanuölmek
qaplawkaplamak, kapatmak
qapma-qarşıkarşı karşıya, karşıt, zıt, uyuşmaz
qapma-qarşılıqzıtlık, karşıtlık, tezat, kontrast
qapqaçkapak
qapqınkapan
qapşawdokunmak, duymak
qaptırmafermuar, kopça
qaptıruiliklemek
qaptırubalık tutmak
qapukapmak, ağzına almak
qaqpestil, kak
qaqçakuru, cılız
qaqıldawgaklamak
qaqıruaksırmak
qaqlawkurutmak
qaqrıqbalgam
qaqşatukavşatmak (kağşatmak)
qaqşawkavşamak (kağşamak)
qaqsıqbayat
qaqsıwbayatlamak
qarkar
qarakara, siyah
qaramürekkep
qara altınpetrol
qara bazarkara borsa
qara borıçkara biber
qara könlekkara gün için, kötü gün için, yedek
qara qarğaekin kargası
qara sawıtımürekkep hokkası
qara yöräklekötü niyetli, kötü kalpli
qaraçmanesmer
qaraçqıkorkuluk
qarağaçkaraağaç
qarağandabakarak, oranlayarak
qaralamakaralama, taslak, eskiz
qaralawkaralamak
qaraltukarartmak
qaramakaraağaç
qaramaypetrol
qaramçıqkarartı
qarandaşkurşunkalem, karakalem
qarañğıkaranlık
qarañğılıqkaranlık
qaranubakınmak
qarapbakarak
qarap küzgädış görünüş
qaraqhırsız
qara-qarşıkarşılıklı, karşı karşıya
qara-qarşı kilükarşı karşıya gelmek
qaraqçıhaydut, eşkiya
qaraqoşkartal
qararkarar
qarar çığarukararlaştırmak
qarar itükarar vermek
qaraşbakış, görüş, açı, bakış açısı
qaraş noqtasıbakış açısı, görüş açısı
qarasuesmer
qaraşubakışmak
qaratahakkında, dair, üzerine, üstüne, ilişkin
qaratubaktırmak, itaat ettirmek
qarawbakmak
qaraw noqtasıyaklaşım
qarawıçlıbakıcı
qarawılçıkapıcı, bekçi, nöbetçi
qarayılankarayılan
qaraytukarartmak
qarayukararmak
qarbızkarpuz
qarçığadoğan, atmaca
qarçıqkocakarı
qärdäşdost, ahbap, arkadaş
qarday aqkarbeyaz
qarğakarga
qarğaborınkargaburun
qarğanubeddua etmek, lanet etmek, ilenmek
qarğışkargış, ilenç, beddua
qarınkarın
qarışkarış
qarışlawkarışlamak
qarışlawıqtırtıl
qarlığaçkırlangıç
qarlığankuşüzümü
qarmaqkanca, olta
qarşıkarşı
qarşıkarşıt, olumsuz, menfi
qarşı alukarşılamak, karşılama
qarşı bulukarşı olmak, muhalif olmak, karşısında olmak
qarşı çarapanzehir
qarşı çığukarşı çıkmak, itiraz etmek
qarşı kilükarşı gelmek
qarşı torudirenmek
qarşı xöcumkarşı atak, karşı saldırı, karşı hücum
qarşığaatmaca
qarşılıqkarşılık, karşıtlık, aykırılık, terslik
qarşılıq kürsätüdirenmek, karşı koymak, direniş, karşılık vermek
qarşılıq kürsätüçedirenişçi
qarşılukarşılaşmak, rastlamak
qarşıqkocakarı
qartkart, yaşlı, ihtiyar
qart büreyaşlı kurt (mecaz)
qartaatlas, harita, oyun kağıdı, iskambil kağıdı
qartayuyaşlanmak, ihtiyarlamak, kocamak
qartlaçmoruk, kart
qartlar yortıhuzurevi
qartlıqyaşlılık, ihtiyarlık
qaru qaytarukarşılık vermek
qarunKarun, karun (mecaz), çok zengin
qaşkaş
qaş cimerükaş çatmak
qasídäkaside
qaşınukaşınmak
qasıqkasık
qasıqkasık
qaşıqkaşık
qaşlaqkaş (dağ), yamaç
qaşqalaqsutavuğu
qaştankestane
qaşukaşımak
qatkat (binada)
qatkat, misli, kere, kez, defa
qatkat, tabaka, katman
qatğíkati, kesin
qatıkatı, sert, pek
qatı räweştäsert şekilde
qatibkatip
qatilkatil
qatılıqkatılık, sertlik, peklik
qatındakatında, nezdinde, huzurunda
qatıp qaludonup kalmak, katılaşmak, sertleşmek
qatıqyoğurt
qatı-qotıbayat
qatırğımukavva, karton
qatlamsınıf (toplumsal), tabaka (toplumsal), katman (toplumsal)
qatlamakatmer, katman, kat, tabaka
qatlam-qatlamkatman katman
qatlawkatlamak
qatlawlıkarmaşık, kompleks, çok katmanlı, girift, mürekkep, çok parçadan oluşmuş
qatnaşkarışık
qatnaşkatkı, katılım
qatnaşmakarışım, alaşım, bileşim, bireşim, harman, terkip, bileşik
qatnaşukatılım
qatnaşukatılmak, karışmak, iştirak etmek, kaynaşmak
qatnaşuçıkatılımcı
qatqaqkuru balçık
qat-qatkat kat
qatukatılaşmak, sertleşmek
qatunefes darlığı
qawkav
qawkuru ot
qawçuqkauçuk
qawdarlıqtelaşlılık, acelecilik
qawemkavim
qawımaz zaman
qawınkavun
qawıqkepek (saç)
qawıqlanukepeklenmek (saç)
qawıştırukavuşturmak
qawışukavuşmak
qawlawkovalamak
qawrítelek
qayhangi
qayakaya
qayanereye, nerede, nerde,
qayannereli
qayberbazı
qayberherhangi bir
qayber waqıttabazan, bazen
qayçanne zaman
qayçandırne zamandır
qayçaqbazen, kimi zaman, kimi, ara sıra, kimileyin, zaman zaman, arada bir, başka zamanlarda
qayçaqtaayrı ayrı zamanlarda
qayçımakas
qaydanerede, nerde
qaydannereden, nerden
qayğıkaygı, endişe, tedirginlik, üzüntü, hüzün, keder, vehim, sıkıntı, tasa
qayğılıkaygılı, tedirgin, endişeli, üzgün, kederli, huzursuz
qayğını urtaqlaşuderdine ortak olmak
qayğırtuilgi, özen, ihtimam, itina, titizlik
qayğırtukayırmak
qayğırtuözen göstermek, ilgilenmek, ilgi göstermek, ihtimam göstermek, itinalı davranmak, özenmek, titiz davranmak, gözetmek, üstüne düşmek, kollamak, himaye etmek
qayğırukaygılanmak, üzülmek, dertlenmek
qayğısızkaygısız, dertsiz, tasasız, gamsız
qayınkayın, akçaağaç
qayın señelgörümce
qayınanakaynana, kayınvalide
qayınatakaynata, kayınbaba, kayınpeder
qayınigäçgörümce
qayınişkayınbirader
qayırğıkaldıraç, levye
qayırtukanırtmak
qayışkayış
qayızlağıçrende
qaymaqkaymak (süt, yoğurt vb.)
qaymıqtıruçıkarmak (kol, el vs.)
qaymıquçıkmak (kol, el vs.)
qaynarsıcak, kaynar
qaynaşukaynaşmak
qaynatukaynatmak
qaynawkaynamak
qayraqbileği taşı
qayraqçıbileğici
qayratubiletmek
qayrawbilemek
qaysıhangi, hangisi
qaytarğıpara üstü
qaytarmapara üstü
qaytarugeri çevirmek, çevirmek, iade etmek, döndürmek
qaytawazyankı
qaytawazlanuyankılanmak
qaytımdönüş, getiri, kar
qaytımlıdönüşlü (dilbilgisi)
qaytıp töşüansızın dönmek, gelmek
qaytugeri dönmek, dönmek
qaytugeri gelmek
qaywaqıtbazen, kimi zaman, kimi, ara sıra, kimileyin, zaman zaman, arada bir
qazkaz
qazankazan
QazanKazan
qazanışkazanç, kazanım, edinim
qazanukazanma
qazanukazanmak, elde etmek, edinmek
qazaqkazak
qazılıqsalam
qazınukazınmak
qazıwkazımak
qazuçapalamak
qazukazı
qazukazmak
qíamkıyam
qiämätkıyamet
qíaqlawsıvışmak
qíarhıyar, salatalık
qíbatpahalı
qıbırdanukıpırdanmak
qıbırdatukıpırdatmak
qıbırdawkıpırdamak
qíblakıble
qíblanamäpusula
qıçınukaşınmak
qıçıtqanısırgan (otu)
qıçıtukaşındırmak, karıncalandırmak
qıçıtukaşıntı, karıncalanma
qıçqırıp-qıçqırıpbağıra çağıra
qıçqırıqbağırış, çığlık
qıçqırışağız dalaşı, bağırışma
qıçqırtubağırtmak
qıçqırubağırmak
qıdraçkavgacı, dövüşken
qíğaççekik
qíınzor, güç, çetin
qíınlıqzorluk, güçlük
qíıqeğri
qíıq-míıqeğri büğrü
qíırsıtugücendirmek
qíışeğri, çapraz
qíış-míışeğri büğrü
qíış-míış süzyalan yanlış söz
qılkıl
qılançıqyosma
qılançıqcilveli, fingirdek
qılançıqlanucilvelenmek, fingirdemek
qılanışdavranış
qılanudavranmak
qılçıqkılçık
qılíşaşı
qılıçkılıç
qılıqhuy, mizaç, karakter, kişilik
qıluişlemek (suç vb.)
qıluyapmak
qımättlekıymetli, değerli
qímıldatukımıldatmak
qímıldawkımıldamak, kımıldanmak
qímıl-qímılkımıl kımıl
qımızkımız
qimmätkıymet, değer
qimmäten belüdeğerini bilmek, taktir etmek, kıymetini bilmek
qimmätlekıymetli, değerli
qimmätsezdeğersiz, ucuz, kıymetsiz
qınakına
qınasadece, yalnızca, tek, yalnız
qínaşudövüşmek
qínawdövmek
qıñğıraweğilmek, eğrilmek
qıñğırawçan, zil, büyük çıngırak
qıñğırawıqçıngırak
qıpçaqkıpçak
qípılçıqkıymık, parça
qí-quyaygara
qırkır
qır çağanıakçaağaç
qıraçkıraç
qırankıran (hastalık)
qıran da bulmashiçbir şey olmaz
qírawdağıtmak, darmadağın etmek
qırğayaqkırkayak
qırğívahşi, yaban, yabani, barbar, yabanıl
qırğıçrende
qırğıçta qırurendelemek
qırğílıqvahşilik, yabanlık, yabanilik, barbarlık
qıríkenar, civar, etraf, çevre, dolay, taşra
qırığıkırkı (ölünün)
qırılukırılmak
qırımsağızkauçuk ağacı
qırınyan
qırın küz belän karawyan gözle bakmak
qırındayanında
qırınğıçtıraş bıçağı
qırınutıraş olmak
qırınu cihazıtıraş makinesi
qırıp-seberepsilip süpürüp, toptan
qırıqkırk
qırıskırıcı, hoyrat, incitici, kaba, nadan
qırlaçzemheri
qırlıkeskin kenarlı
qırlı borçaqmercimek
qırlığanadaçayı
qırmısqakarınca
qırmısqaaşarkarıncayiyen
qırtlawgıdaklamak
qırt-qırtgıdak gıdak, gıt gıt
qırukazımak
qırukırmak, katletmek, kırıp geçirmek
qırumahvetmek, tahrip etmek, kırıp dökmek, yakıp yıkmak
qırurendelemek
qışkış
Qış BabayNoel Baba
qısaçerçeve
qısılışilgi, ilişki, dahl
qısılışusıkışmak
qısımsıkım
qışınkışın
qısıqkısık
qısırkısır
qıslayengeç
qıslanqınadas
qışlawıqkışlık (ev)
qısmırcimri, pinti
qısqakısa
qısqaözlü, veciz
qısqa ayaqeksik etek
qısqa tärtätez canlı
qısqaçakısaca
qısqaça yomğaqsözün kısası, uzun lafın kısası, özetle, kısacası
qısqalıqkısalık
qısqartmakısaltma (dilbilgisi)
qısqartukısaltma (dilbilgisi)
qısqartukısaltmak
qısqartukısıtlamak
qısqartuözetlemek
qısqarukısalmak
qısqasıkısacası, uzun lafın kısası
qışqı pältäpalto
qısqıçkıskaç, maşa, pense
qısqıçkıskaç (yengeç), yengeç
qíssakıssa
qıstawüstelemek, ısrar etmek
qıştırdatuhışırdatmak
qıştırdawhışırdamak
qıştırdıqhışırtılı
qıstırğıçmandal, mengene
qıstırılukıstırılmak
qıstırukıstırmak
qısuezmek, eziyet etmek, baskı uygulamak
qısukırpmak (göz için)
qısukısmak, sıkmak
qıtaqlawgıdaklamak
qıtaqlawkıkırdamak
QıtayÇin, Çinli
qıtay qarasıçini mürekkebi
qıtayçaÇince
qıtaylıÇinli
qítğakıta, anakara
qıtıqgıdık
qıtıqlanugıdıklanmak
qıtıqlawgıdıklamak
qıtırpütür, pürüz
qıtırlıpütürlü, pürüzlü
qıtlıqkıtlık, yokluk
qıtqıldawkıkırdamak
qíuyürekli, atak, acar, atılgan, girişken, cesur, gözüpek, gözükara
qíulıqcesaret, yüreklilik, gözüpeklik, ataklık, acarlık, atılganlık, girişkenlik
qíulıq tabucesaret etmek, kalkışmak
qíusızpısırık, çekingen, sıkılgan, hımbıl, utangaç, mahçup
qızqız
qız sorawkız istemek
qız urlawkız kaçırmak
qızamıqkızamık
qızar-buzarukızarmak bozarmak
qızartmakızartma
qızarukızarmak
qızçıqküçük kız
qızdırukızartmak
qızğandıruacındırmak
qızğanıçyazık, ne yazık, ne yazık ki, maalesef
qızğanıçzavallı, acıklı
qızğanıçqa qarşıyazık, ne yazık, ne yazık ki, maalesef
qızğanuesirgemek, acımak (birine)
qızğanusızacımasız
qızğıltkırmızımsı, kırmızıya çalan, kırmızımıtırak
qızğılt köränkahverengi
qızılkızıl, kırmızı
Qızıl ArmiaKızıl Ordu
qızıl borıçkırmızı biber
qızıl haçKızılhaç
qızıl qar yawğaçbalık kavağa çıkınca, çıkmaz ayın çarşambasında
qızıl qazflamingo
qızıl tänlekızılderili
qızıl yarımayKızılay
qızıllarKızıl Ordu mensupları
qızılsukızılımsı, kırmızımsı
qızıp aluiçki içmek, sarhoş olmak
qızıqilginç, tuhaf
qızıqsınuilgilenmek, merak etmek, umursamak
qızlıqkızlık, bekaret
qızlıqlıkız, bakire
qızmaçaçakırkeyif
qız-qırqıngenç kızlar
qıztäkäkız gibi davranan erkek, yumuşak
qızuasabi, sinirli, kızgın, öfkeli
qızuişlek, canlı, aktif, hareketli
qızuçabuk, hızlı
qızuısı, sıcak
qızukızmak, öfkelenmek, sinirlenmek, alevlenmek, celallenmek, hiddetlenmek, köpürmek, kudurmak, asabileşmek, parlamak
qızu qanlıkızgın, sinirli, siniri burnunda, öfkeli, hiddetli
qızu qanlılıqkızgınlık, sinirlilik, öfkelilik
qızulanuateşlenmek
qızulanuhızlanmak
qoçaqkucak
qoçaqlawkucaklamak, sarılmak
qoçukucaklamak
qodadünür
qodağídünür (kadın)
qodalawkız istemek
QoddesKudüs
qodrätkudret
qolköle, kul, esir
qolaçkulaç
qolağına ayu basqanmüzikten anlamayan
qolankulan
qolaqkulak
qolaq iten aşawbaşının etini yemek
qolaq iten kimerübaşının etini yemek
qolaq salucan kulağıyla dinlemek
qolaq yafrağıkulak kepçesi
qolaqqa kirtükulağına küpe olmak
qolaşaoluk
qolğasırık
qolınkulun
qolmaqşerbetçiotu
qomkum
qomaçawengel, mani, köstek
qomaçawlawengellemek, kösteklemek, mani olmak
qomarkumar
qomayaqkumsal
qomğa terälükaraya oturmak
qomğa utıruşapa oturmak
qomğanibrik
qomlıkumlu
qomnan arqan işüipe un sermek
qomsızaçgözlü, gözü doymaz, cimri
qomsızlıqihtiras, tamah, açgözlülük
qomtaşkumtaşı
qoralsilah, alet, aygıt, araç, gereç
qorallandırusilahlandırma
qorallı köçlärsilahhlı kuvvetler
qoralsızlanusilahsızlanma
Qor'änKuran
qorbankurban
qorban itükurban etmek
qorıkuru
qorı qul beläneli boş (gelmek)
qorı totusıkı tutmak
qorıççelik
qorıç attraktör
qorılışkuruluş, teşekkül, müessese, örgüt, organizasyon, kurum, bünye, yapı
qorılmadonanım, tesisat
qorıltaykurultay
qorımkurum (bacada)
qorımbaşrastık
qorı-sarıabur cubur
qorışqaqzayıf
qorıtukurutmak
qorsaqkarın
qorsaqlıgebe, hamile
qorşawbatkın, iflas etmiş
qortkurt (elma vs.)
qortlawböceklenmek, kurtlanmak
qortqıçasalak
qorukurmak (saat vb.)
qorukurmak, inşa etmek
qorukurmak, yapmak
qorukurumak
qoşkuş
qoş abzarıkümes
qoş yonıkuş tüyü
qosasu kilübulantı (kusası gelme), mide bulantısı
qosıqkusmuk
qoştabaqçanak
qosukusmak
qosukusmuk, kusma
qotılğısızkaçınılmaz, illaki
qotılukurtulmak, savmak, savuşturmak, def etmek, atlatmak, sıyırmak
qotıpkutup
qotıpsırık (sporda)
qotırğankuduz
qotırınğankudurmuş (öfkesinden), öfkeli, kızgın, köpürmüş, tepesi atmış, sinirli, hiddetli
qotırınusinir, öfke, hışım, hiddet
qotırtukudurtmak, tahrik etmek, kızdırmak, sinirlendirmek, öfkelendirmek
qotırtuçıkudurtucu, kudurtan, çıldırtan, kızdırıcı, sinirlendirici, hiddetlendirici
qotırukudurmak
qotırukudurmak (sinirden, öfkeden)
qotıru awıruıkuduz hastalığı
qotlawkutlamak, tebrik etmek
qotoçqıçkorkunç, müthiş, dehşetli, ürkünç, korkutucu
qotoçukuşku
qotortukudurtmak, tahrik etmek, kızdırmak, sinirlendirmek, öfkelendirmek
qotorukudurmak
qotqarğıçkurtarıcı (araba vs.)
qotqarukurtarma, kurtuluş
qotqarukurtarmak
qotqaruçıkurtarıcı (kişi)
qotqı salukışkırtmak, tahrik etmek, kızıştırmak
qotqı saluçıkışkırtıcı, tahrik edici, kızıştırıcı
qoyaşgüneş
qoyaş torğınlığıgündönümü
qoyıkuyu
qoyılmakülçe
qoyılukonulmak
qoyınsağanak
qoymaçit, duvar (bahçe vb)
qoyma yañğırsağanak yağmur
qoyrıqkuyruk
qoyrıqlı yoldızkuyruklu yıldız, meteor
qoytıkötü
qoytılanukötüleşmek
qozğınkuzgun
quanıçkıvanç
quaqfunda, çalı
quaqçalı
quaqlıqçalılık
qubarukoparmak
qubızkopuz
quçqarkoç
qudırudamıtmak
quılsülün
quılukovulmak
quıqkabarcık
quırdıqkavurma
quırukavurmak
quışkovuk
qulel
qulkol
qul astındael altında
qul çabuel çırpmak, alkışlamak
qul çuğıel, bilek
qul kütärüel kaldırmak
qul qısuel sıkışmak, tokalaşmak
qul quyuimzalamak
qul sägätekol saati
qul saluel atmak
qul salusarkıntılık etmek
qul suzuel uzatmak
qul xäräkäteel hareketi, el kol hareketi
qulavızkılavuz
qulaykolay, elverişli, uygun, münasip
qul-ayaqorgan, örgen, uzuv, el ayak
qulbaşomuz
qulbasasucuk, salam
quldağı aqçanakit,
quldanelden
quldan satuçıseyyar satıcı
qulğa aluele geçirmek, yakalamak, tutuklamak, tevkif etmek, göz altına almak, alıkoymak
qulğa alutevkif, tutuklama, ele geçirme, hapsetme
qulğa-qulel ele
qulı ozıneli uzun, hırsız
qulın sorawevlenme teklif etmek
qullanukullanma
qullanukullanmak
qultamğaimza, parmak (basma)
qultıqkoltuk
qultıqkörfez, koy
qultıqsatırabzan, merdiven korkuluğu
qulyawlıqmendil
qulyazmael yazması (eser, yapıt, kitap)
qumbarakumbara
qunaçatünek
qunaqkonuk, misafir, ziyaretçi
qunaqçılkonuksever, misafirperver
qunaqlawkonaklamak
qunaqlawkonuk olmak
qunaqxanäkonukevi, misafirhane
qundırukondurmak
qunukonmak
qupşaqgevşek
qupşaqlanugevşemek
qupşışık, muhteşem, göz alıcı, şatafatlı
qupşılsaka (kuş)
qupşılıqşıklık, ihtişam, göz alıcılık, şatafat
quptarılukoparılmak
quptarukoparmak
ququruzmısır
quraykargı
quraykaval
quray cilägeahududu
qurçaqkukla
qurğankurgan
qurğaşkalay, lehim, kurşun
qurortkaplıca
qurqaqkorkak, ödlek, yüreksiz
qurqılıqkorkuluk (tarla vb.de)
qurqınıçkorkunç, tehlike, sakınca, çekince, risk
qurqınıçlıkorkunç, tehlikeli, çekinceli, riskli
qurqınıçsızgüvenli, güvenilir, emin, sakıncasız, emniyetli
qurqınıçsızlıqgüvenlik, emniyet
qurqıtukorkutmak
qurqukorkmak
qurqukorku
qurquçankorkak
qurqusızkorkusuz, cesur
quşçift, eş
quşamattakma ad, takma isim, lakap, mahlas
quşaqkuşak (bel için)
quşılğaqkırma, melez
quşıluçiftleşmek
quşılukatılmak
quşımçanakarat
quşımtaek (dilbilgisi), ek, ilave
quşqolaqtavşan
quştandalkavuk, şakşakçı, yılışık
quşueklemek, ilave etmek, toplamak (matematik)
quşukatmak, karıştırmak, içine katmak, ulamak
quşu (bilgese)artı (matematik)
quyantavşan
quyan yöräkletavşan yürekli, korkak
quyıkoyu
quyınkoyun (insanda)
quyukoymak
quzköz, kor
quzkor
quzaqlılarbaklagiller
quzğalaqkuzukulağı
quzğalışayaklanma, toplu isyan
quzğaluhareket etmek
quzğalutopluca ayaklanmak
quzğatılmastaşınmaz
quzğatukımıldatmak
quzğawkımıldamak
quzıkuzu
 
  TÜM TATARLARIN KIRIM TÜRKLERİNİN SEVGİ SAYGI VE KARDEŞLİK SAYFASI SAYFA HER GEÇEN GÜN GENİŞLEMEKTE AMACIMIZ SADECE PAYLAŞIMDIR. BİZE MAİL ATARAK VEYA MESAJ BORDUNA MESAJ BIRAKARAK ULAŞABİLİRSİNİZ BU SAYFADA GÖRDÜĞÜNÜZ EKSİKLİKLERİ VE OLMASINI İSTEDİKLERİNİZİ BİLDİRİNİZ  
Reklam  
   
Haberler  
 
 
Toplamda 111420 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=